Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Nie tylko dostawcy SM Bielmlek są poszkodowani. Są też inni!

Obrazek

– Doszło do niczym nieuzasadnionej dyskryminacji części polskich rolników poszkodowanych przez podmioty skupujące w ostatnich latach – podkreśla Zarząd Kujawsko–Pomorskiej Izby Rolniczej w korespondencji skierowanej do Grzegorza Pudy, szefa resortu rolnictwa.

Marcin Jajor11 sierpnia 2021, 10:15
Jak czytamy w piśmie skierowanym do szefa resortu rolnictwa, na podstawie zaproponowanej treści przepisu (rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) o pomoc finansową w praktyce mogą ubiegać się wyłącznie hodowcy bydła mlecznego pokrzywdzeni przez Spółdzielnię Mleczarską „Bielmlek”. 

Tymczasem, jak zwraca uwagę KPIR, aktualnie toczą się także inne postępowania upadłościowe podmiotów skupujących mleko, które nie uregulowały swoich należności w związku z ogłoszeniem przez nie upadłości. Przykładem może być chociażby ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie, która ogłosiła upadłość w październiku 2018 roku. 

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zwraca też uwagę na absurdalne jej zdaniem kryterium otrzymania pomocy finansowej, a więc datę powstania zadłużenia. „Co więcej we wskazanym w rozporządzeniu okresie tj. 2019 i 2020 r., na rynku mleka nie wystąpiły żadne nadzwyczajne zdarzenia, które uzasadniałyby przyjęcie, że straty poniesione przez hodowców bydła w tym okresie były wyjątkowo dotkliwe i wymagają przez to ponadnormatywnego wsparcia w stosunku do pokrzywdzonych, których szkoda powstała w innym czasie” – czytamy w piśmie podpisanym przez Ryszarda Kierzka, prezesa KPIR.

To jednak nie koniec. Dla Zarządu KPIR niezrozumiałe jest również wyróżnienie jedynie hodowców bydła mlecznego spośród wszystkich pozostałych producentów rolnych uznając, że tylko tej grupie należy się wsparcie w związku z poniesieniem strat na skutek upadłości podmiotów skupujących.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej apeluje o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, w wyniku których wsparcie przysługiwałoby wszystkim rolnikom, którzy niezależnie od charakteru prowadzonej produkcji rolnej ponieśli straty na skutek ogłoszenia upadłości przez podmioty skupujące. Znacznemu wydłużeniu powinien ulec także okres w jakim powstały straty, które mają zostać wyrównane pokrzywdzonym rolnikom. 


opr. mj/KPIR


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)