Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Nowa przewodnicząca EMB – Sieta van Keimpema

Obrazek
Europejscy producenci mleka z European Milk Board wybrali nową przewodniczącą  organizacji. Zielony Ład nie może stać się rzeczywistością bez poszanowania dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.
Dorota Kolasińska12 października 2020, 13:34
Na ostatnim walnym zgromadzeniu European Milk Board (EMB) wybrał nowego przewodniczącego – Sietę van Keimpema z Holandii (była wiceprzewodniczącą EMB). Natomiast Kjartan Poulsen z Danii został wybrany przez członków na stanowisko wiceprzewodniczącego. EMB powitał również Elmara Hannena z Niemiec i Guya Francqa z Belgii jako nowych członków Komitetu Wykonawczego.

Odchodzący przewodniczący Erwin Schöpges, chce się obecnie skupić na rozwoju Fair Milk w Belgii i w niektórych krajach afrykańskich. Członkowie pochwalili jego dotychczasowe zaangażowanie i organizację imponujących demonstracji, które znacząco przyczyniły się do rozwoju EMB. Zgromadzenie wyraziło również głęboką wdzięczność Johannesowi Pfallerowi z Niemiec, który po dwóch i pół roku pracy w komitecie wykonawczym ustąpił ze stanowiska, za jego wieloletnie zaangażowanie w EMB na rzecz walki o uczciwe stosunki handlowe i przeciwko dumpingowi europejskich nadwyżek na rynkach afrykańskich.

Plany nowej przewodniczącej EMB


Sieta van Keimpema powiedziała członkom EMB, że jej zdaniem reprezentowanie interesów europejskich producentów mleka przed instytucjami UE będzie bardzo ważne. – Opowiadanie się za odporną na kryzysy polityką rolną będzie jednym z najważniejszych punktów programu EMB. Europejski Zielony Ład i strategia od pola do stołu również muszą być rozpatrywane z jasnej perspektywy producentów, a EMB będzie nadal aktywnie współpracować z decydentami politycznymi i zapewniać konstruktywny wkład. 

Dyskusja na temat Zielonego Ładu i strategii F2F, jaka miała miejsce na tym zgromadzeniu producentów mleka w EMB, jasno pokazała, że pokrywające koszty ceny i stabilne dochody rolników muszą stać się rzeczywistym priorytetem dla decydentów politycznych UE w ramach ich strategii ochrony środowiska.

 – Zrównoważeniu gospodarczemu i społecznemu należy nadać taki sam stopień znaczenia jak zrównoważeniu środowiskowemu. Oznacza to, że musimy stworzyć ramy, w których koszty związane z wymogami dotyczącymi klimatu i środowiska są pokrywane przez cenę, a nie tylko przenoszone na producentów – powiedział van Keimpema. Z kolei Kjartan Poulsen podkreślił, że EMB oczekuje wyraźnego wskazania, jakie kroki zostaną podjęte, aby osiągnąć ten cel, tak aby nie pozostał on jedynie pustymi słowami. 

Oprócz działań politycznych mających na celu zapewnienie równego traktowania stabilnych dochodów producentów, rolnicy prowadzący gospodarstwa mleczarskie w ramach EMB dają również przykład, jeśli chodzi o holistyczny zrównoważony rozwój. Belgijski członek Komitetu Wykonawczego, Guy Francq, wyjaśnił, że dzięki projektowi "Fair Milk" udowodnili już w wielu krajach europejskich, że pokrywające koszty ceny oraz ochrona środowiska i klimatu mogą iść w parze. Fair Milk pomaga również budować mosty między producentami a konsumentami. Francuski członek komitetu wykonawczego Boris Gondouin uważa również, że Fair Milk nadal ma potencjał wzrostu. 

– Dla nas, w EMB, bardzo ważne jest, aby zabrać ten projekt również do innych krajów. Jeśli jednak ceny pokrywające koszty mają stać się powszechne w całym sektorze mleczarskim, potrzebujemy - zgodnie z opisem - odpowiednich ram politycznych – . mówił Gondouin. 

oprac. dkol na podst. europeanmilkboard.org
Fot. europeanmilkboard.org


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)