Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Oceniamy mniej krów

Obrazek

Wzrosła wydajność mleczna, wielkość stad i długość użytkowania… ale za to mamy 23,2 tys. krów i tysiąc stad mniej pod oceną! – to jeden z wniosków oceny wartości użytkowej krów mlecznych za 2020 rok.

Marcin Jajor26 maja 2021, 18:00
Poprzedni rok upłynął pod znakiem epidemii koronawirusa. Na szczęście, po początkowych dużych obawach i trudnej sytuacji podmiotów nastawionych na sprzedaż produktów do hoteli i gastronomii, sektor mleczarski w ogólnym ujęciu dość dobrze sobie poradził. Świadczy o tym przeciętna zapłata za 100 l mleka oddanego do skupu w 2020 r., która wyniosła średnio 137,95 zł. To o 2,8 zł/100 l więcej niż w 2019 r. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z wyraźnym wzrostem kosztów produkcji mleka, w tym energii elektrycznej i pasz białkowych – odpowiednio o kilkanaście i nawet 50%.

Te czynniki mogły przyczynić się do zmniejszającego się pogłowia krów w Polsce (stanowią ok. 38% ogółu bydła w Polsce). W przypadku krów użytkowanych mlecznie, z naszych obór ubyło w ciągu roku 38,76 tys. szt. To trend ogólnoeuropejski, który trwa z nielicznymi wyjątkami od kilku lat, również w Polsce (wg GUS).

Podobnie jak w poprzednich latach, mamy do czynienia z istotną poprawą wydajności krów, która związana jest z większą intensyfikacją i ograniczaniem kosztów jednostkowych produkcji mleka. W ciągu 10 lat u krów objętych oceną parametr ten poprawił się o 1843 kg – do 8823 kg mleka (4,07% tłuszczu i 3,41% białka), z czego wzrost o 293 kg dotyczy ostatniego roku (wzrost w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wynosił 232 kg).

W przypadku rasy hf (HO) wzrost był jeszcze większy, tj. o ponad 2 tys. i 300 kg odpowiednio w stosunku do 2010 i 2019 r. Oceniane zwierzęta niezmiennie produkują dużo więcej mleka niż te z populacji masowej, tj. 6440 kg/szt. (wg szacunków IERiGŻ).
W 2020 r. oceną bydła mlecznego objętych było w Polsce 797,4 tys. krów, co stanowiło 36,93% pogłowia ogółem.

Niestety, oznacza to o ponad 23,2 tys. mniejsze pogłowie aktywnych krów. Powyższe dane, opublikowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dotyczą więc nieco ponad ok. 1/3 krów mlecznych.

Ile mleka wyprodukowały krowy rekordzistki w 2020 roku? Jaka jest struktura rasowa krów mlecznych w Polsce? W jakich stadach są utrzymywane? Zamówi prenumeratę i przeczytaj zestawienie w najnowszym wydaniu dodatku specjalnego „top bydło”.

opr. mj/PFHBiPM
Fot. WieczorekPicture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)