Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Poprawa sytuacji na światowym rynku mleka – jakie będą ceny w Polsce?

Obrazek
Credit Agricole przygotował raport jesienny na temat oceny sytuacji  na światowym rynku mleczarskim oraz jego wpływu na ceny w kraju. 
Dorota Kolasińska10 września 2020, 10:58
– Obecnie na światowym rynku mleka obserwujemy stopniową poprawę sytuacji po silnych spadkach cen produktów mlecznych odnotowanych w początkowej fazie pandemii. Wzrost cen ma szeroki zakres i dotyczy wszystkich głównych produktów mlecznych. Jest on szczególnie widoczny w przypadku masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku, czyli produktów których ceny spadły najsilniej w początkowej fazie pandemii – podkreśla Credit Agricole w raporcie. Wg. banku ceny produktów mlecznych kształtują się poniżej poziomów sprzed pandemii. Różnica pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka pozostaje stabilna.

– Czynnikiem ograniczającym wzrost cen jest wyższa podaż mleka obserwowana w UE oraz w USA, gdzie w okresie styczeń – czerwiec dostawy mleka zwiększyły się odpowiednio o 1,2% r/r i 1,8% r/r. Mimo, że w początkowej fazie pandemii dynamika skupu mleka zarówno w UE jak i w USA wyraźnie obniżyła się, to dane za czerwiec wskazały na ponowne ożywienie produkcji. W strukturze danych warto również zwrócić uwagę na szeroki zakres geograficzny wzrostu dostaw mleka w UE, gdzie skup rośnie również w Niemczech, Francji i Holandii, czyli w krajach, w których w ostatnich latach produkcja mleka kształtowała się w trendzie spadkowym – czytamy w publikacji.  Jednocześnie w Nowej Zelandii i Australii zbliża się nowy sezon mleczarski, a z nim nieznaczny wzrost produkcji. 

– Choć sytuacja w światowym handlu produktami mlecznymi poprawia się, co jest widoczne między innymi w danych o chińskim imporcie, to na ogół wolumen handlu jest niższy niż przed rokiem. Popyt na produkty mleczne w kolejnych kwartałach pozostawać będzie pod negatywnym wpływem pandemii na dochody rozporządzalne gospodarstw domowych. W warunkach zwiększonej światowej podaży mleka słabszy popyt będzie czynnikiem wywierającym negatywną presję na ceny – dodaje Credit Agricole. Według banku światowy rynek mleka nadal znajduje się w spadkowej fazie cyklu. 

– W konsekwencji dostrzegamy ryzyko korekty i ponownego spadku cen produktów mlecznych w najbliższych miesiącach ze względu na rosnącą podaż mleka w warunkach osłabionego popytu. Uważany, że w I poł. 2021 r. najprawdopodobniej wystąpi punkt zwrotny w cyklu. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są dalszy przebieg pandemii COVID-19, tempo odbudowy światowego popytu na produkty mleczne, a także warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych – czytamy w analizie. 

Bank Credit Agricole analizując sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka, prognozuje, że na koniec 2020 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 135 zł/hl, a na koniec 2021 r. ok. 140 zł/hl. 

oprac. dkol na podst. static.credit-agricole.pl


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)