Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Porozumienie UE-Mercosur wraca jak bumerang

Obrazek
Oprócz problemów, jakie pojawiły się na rynku krajowym dotyczącym uboju bydła, w UE trwa dyskusja na temat umowy handlowej z krajami z grupy Mercosur. Przedstawiciele organizacji reprezentujących europejski sektor mleczarski wyrażają swoje obawy dotyczące sprawiedliwości handlu i późniejszych problemów rolników. 
Dorota Kolasińska21 września 2020, 09:20
Europejscy rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne wzywają do odrzucenia porozumienia UE-Mercosur. Uważają, że potrzebna jest polityka handlowa, która zapewni uczciwe, pokrywające koszty ceny, ochronę środowiska i przestrzeganie praw człowieka.

We wspólnej deklaracji europejskich rolników 43 organizacje rolnicze z 14 krajów - Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Litwy, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii (w tym Kraju Basków i Galicji), Szwajcarii - jak również organizacje European Coordination Via Campesina (ECVC), European Milk Board (EMB) i Biodynamic Federation - Demeter International wzywają do odrzucenia porozumienia UE-Mercosur.

Ta umowa o wolnym handlu jest kwestionowana w niektórych państwach członkowskich na szczeblu krajowym. Wyraźna krytyka została wyrażona przez Austrię, Niderlandy, Francję, Irlandię i Belgię. Niemcy, które obecnie sprawują prezydencję w Radzie Europejskiej, ogłosiły, że chcą poczynić postępy w zakresie negocjacji umowy UE-Mercosur, mimo że kanclerz federalna Angela Merkel wyraziła ostatnio zaniepokojenie tą umową. 

– Dzięki porozumieniu UE-Mercosur import produktów takich jak mięso, cukier i soja z krajów Mercosuru ma wzrosnąć, co z kolei zachęci je do przyjęcia silnie zorientowanego na eksport, jeszcze bardziej przemysłowego modelu produkcji. Las amazoński, który jest integralnym elementem światowej ochrony klimatu i różnorodności biologicznej, musi pozostać bezpieczny. Łamanie praw człowieka jest również czynnikiem, którego nie można ignorować w kontekście takich wydarzeń. Jednocześnie gospodarstwa rodzinne w Europie stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z produkcją żywności, która przestrzega bardziej rygorystycznych norm w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, co wiąże się z wyższymi kosztami produkcji. Zwiększony, nierównoważny import z krajów Mercosuru wywiera dodatkową presję cenową na rodzinne gospodarstwa rolne w Europie. Ta polityka handlowa i te niezrównane standardy produkcyjne, środowiskowe i społeczne, które sprzyjają przemysłowi rolnemu, po prostu przyspieszają znikanie małych gospodarstw rolnych po obu stronach Atlantyku – mówi przewodniczący EMB Erwin Schöpges.

Rolnicy domagają się polityki handlowej promującej sprawiedliwe, pokrywające koszty ceny producentów na całym świecie, ochronę środowiska, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt, prawa człowieka, rolnictwo na małą skalę, regionalną żywność, zachowanie i dalszy rozwój standardów europejskich oraz sprawiedliwe warunki pracy.

oprac. dkol na podst. European Milk Board
Fot. Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)