Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Bydło mleczne>

Program odpowiedzialności na rynku mleka

Obrazek
Aby móc odpowiednio wcześnie i właściwie przeciwdziałać nadchodzącym kryzysom rynkowym w sektorze mleka w przyszłości, wymagane są dodatkowe regulacje obowiązujące w całej UE. W tym celu EMB i BDM opracowały Program Odpowiedzialności Rynkowej (POR).
Dorota Kolasińska26 października 2020, 08:50
POR jest programem dla sektora mleczarskiego UE, który miałby być stosowany w sytuacji, gdy istnieje ryzyko powstania kryzysu na rynku mleka – brak równowagi. Połączenie monitorowania rynku i reagowania na zmiany umożliwia wprowadzenie metod zapobiegających nadciągającym kryzysom

Rozpoznawanie kryzysów - wskaźnik rynkowy

- Indeks rynkowy obejmujący m.in. tendencje notowań produktów, kosztów produkcji (marża) itp. umożliwiają przewidywanie kryzysów.
- Jeśli wskaźnik wynosi ponad 100, ceny pokrywają całkowite koszty produkcji, włączając w to uczciwy dochód - rynek jest stabilny, nie trzeba podejmować żadnych działań. Jeśli wskaźnik spadnie poniżej 100, koszty nie są pokrywane. Jeśli niedobór jest zbyt duży, uruchamiany jest program odpowiedzialności rynkowej.

Reagowanie na kryzysy - stosowanie POR


Plan polega na zastosowaniu MRP w trzech fazach.

1. Wczesne ostrzeganie (Wskaźnik Rynku spada o 7,5%)
- Agencja monitorująca ogłasza wczesne ostrzeganie
- Otwarcie prywatnego magazynu
- Programy zachęcające do dodatkowej konsumpcji, takiej jak produkcja cieląt do ssania, tuczenie jałówek itp.
- Faza jest utrzymywana do momentu powrotu wskaźnika do 100

2. Kryzys (Wskaźnik rynkowy spada o 15%)
- Kryzys został ustanowiony na szczeblu lokalnym i ogłoszony przez agencję monitorującą.
- Rozpoczęto realizację głównych elementów Programu Odpowiedzialności Rynkowej
- Okres odniesienia jest wykluczony
- Zaproszenie do składania ofert dotyczących dobrowolnego ograniczenia produkcji (np. 5 %), premia za ograniczanie produkcji
- Opłata z tytułu odpowiedzialności rynkowej od pierwszego kilograma w przypadku gospodarstw zwiększających produkcję

3. Faza obowiązkowej redukcji (Wskaźnik rynkowy spada o 25%)
- Powszechnie stosowane zmniejszenie podaży mleka np. o 2-3% na czas nieokreślony, np. 6 miesięcy

Koniec kryzysu - zniesione środki antykryzysowe


Jeżeli tendencja wskaźnika utrzyma się na poziomie 100 punktów i prognozy agencji monitorującej dotyczące dalszego rozwoju rynku są pozytywne, kryzys można uznać za zakończony. Zobowiązania podjęte na zasadzie dobrowolnej, umownej kończą się z dniem przyjęcia wspólnego stanowiska. 

Co jest wymagane do funkcjonowania POR


Muszą być spełnione określone warunki, aby POR mógł prawidłowo funkcjonować. Aby móc koordynować POR, zaleca się niezwłoczne przekształcenie już utworzonego na szczeblu UE obserwatorium w skuteczną centralną agencję monitorującą. Funkcjonowanie agencji monitorującej jest regulowane na podstawie wcześniej ustalonych, wiążących kryteriów; decyzje są podejmowane w sposób przejrzysty i możliwy do zweryfikowania za pomocą indeksu. Stanowi to podstawę do podejmowania decyzji.

Wymagana jest również podstawa prawna obowiązująca w całej UE (uniwersalne zastosowanie), w celu umożliwienia wiążącego stosowania programu w całej UE. Interwencje odnoszące się do ilości muszą już być pobrane przez producentów na poziomie indywidualnego gospodarstwa zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Dlatego też w przypadku sytuacji kryzysowej produkcja mleka może być dostosowana do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Pozwala to zaoszczędzić na niepotrzebnym przetwarzaniu i przechowywaniu, EMB uważa, że jest to najskuteczniejsze rozwiązanie.
Organizacje EMB i BDM opracowały szczegółowy zarys postępowania kryzysowego oraz ciągłego monitoringu sytuacji na rynku mleka. Więcej o propozycji TUTAJ 


Źródło: EMB
Fot. KolasińskaPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)