Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Ceny rzepaku>

Czy produkcja rzepaku w Polsce osiągnęła już maksymalny pułap? – Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB na III Ogólnopolskiej Giełdzie Rzepaczano-Zbożowej

Obrazek
  • W swoim wystąpieniu na naszej giełdzie, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych głośno zastanawiał się nad odpowiedzią na to pytanie i wskazał na istotne czynniki wpływające na rozwój uprawy rzepaku.
dr Juliusz Urban27 czerwca 2021, 14:21

Juliusz Młodecki poinformował, że w poprzednim roku areał rzepaku w Polsce wyniósł 850 tys. ha, a zebraliśmy 2,9 mln t. W tym roku zasiewy mogą wynieść nawet 1 mln ha, ale na dane o plonach musimy jeszcze trochę zaczekać.

 

Prezes KZPRiRB przekazał także informacje o stałym od lat zużyciu rzepaku na cele spożywcze w Polsce, wynoszącym nieznacznie powyżej 1 mln t.

 

– Bez biopaliw nie mielibyśmy co robić z naszą 3 mln-tonową produkcją, bo nie byłoby gdzie rzepaku sprzedać. Nie moglibyśmy go także sprzedać na eksport, bo jeśli biopaliwa się załamią, to w całej Europie zbyt na rzepak się ograniczy –podkreślał na giełdzie prezes Młodecki.

 

I właśnie w związku z ustanowieniem w Polsce maksymalnego 7% limitu dla biopaliw z surowców rolnych, w realizacji celu 10% na 2020 rok, za kluczową uznał kwestię zwiększenia podaży rzepaku, która zaspokoi zarówno potrzeby paliwowe jak i spożywcze. Podał, że według szacunków KZPRiRB polski rynek będzie potrzebował 3,5 mln ton rzepaku.

 

Za nieistotne dla rzepaku J. Młodecki uznał stopniowe ograniczanie począwszy od 2023 roku, do całkowitego wyeliminowania w 2030 roku tych biopaliw, które powodują dodatkowe emisje gazów cieplarnianych, w ramach zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów. To działanie, zdaniem prezesa powinno ograniczyć zużycie palmy oleistej, a chęci do wykorzystywania rzepaku nawet spotęgować.

 

Dalsze zainteresowanie biopaliw rzepakiem, ma spowodować także jednoznaczne oddzielenie rynku biopaliw konwencjonalnych od ścieżki rozwoju biopaliw zaawansowanych, co ma być osiągnięte poprzez jasno określone cele pośrednie.

 

Za bardzo istotne i nie zawsze idące w parze z rozwojem produkcji rzepaku, prezes Młodecki uznał wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu.

W ich konsekwencji prezes KZPRiRB wypunktował zalecenia dla rolników uprawiających rzepak.

  •           Uprawiaj odmiany, które charakteryzują się wysokim plonem i zawartością tłuszczu.
  •      Siej odmiany z odpornością lub tolerancją na patogeny i efektywnym gospodarowaniem wodą oraz azotem.
  •      Poszukuj odmian z dużą elastycznością w dostosowywaniu się do zmiennych warunków pogodowych.
  •      Uprawiaj rzepak na glebach żyznych i stosuj racjonalne nawożenie, dostosowane do potrzeb, fazy rozwojowej i warunków pogodowych.
  •      Na swoich polach wprowadź biologiczne metody poprawy żyzności gleby oraz wspomagania rozwoju i ochrony roślin.

 

 

Juliusz Młodecki podsumował, że konieczne są rozsądne regulacje prawne, które nie będą stały w opozycji do rolnika i uprawianych przez niego roślin, w tym rzepaku.

 

oprac. Juliusz Urban Fot. Bujoczek1 z 5
Juliusz Młodecki

Juliusz Młodecki

2 z 5
Juliusz Młodecki

Juliusz Młodecki

3 z 5
Juliusz Młodecki

Juliusz Młodecki

4 z 5
Karol Bujoczek

Karol Bujoczek

5 z 5
Karol Bujoczek

Karol Bujoczek

Picture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)