Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Ceny zbóż>

KE wprowadza cło na przywóz kukurydzy

Obrazek

Kukurydza w Stanach Zjednoczonych tanieje, dlatego ceny oferowane w europejskich portach zeszły poniżej wartości, która z automatu uruchamia naliczenie ceł importowych dla kukurydzy sprowadzanej na unijny rynek.

dr Juliusz Urban28 kwietnia 2020, 11:15

W związku z dużą podażą i niskimi cenami kukurydzy został uruchomiony automatyczny mechanizm obliczający cła, który na dzień dzisiejszy ustalił cło przywozowe na kukurydzę, sorgo i żyto na 5,27 EUR za tonę. Taki mechanizm gwarantuje  zdaniem Komisji Europejskiej, że europejscy producenci nie zostaną postawieni w niekorzystnej sytuacji przy obecnych warunkach rynkowych.

Jednak wydaje się, że cło obliczone na bazie nieco śmiesznie i strasznie dziś wyglądającej i niezmienionej ceny interwencyjnego skupu zbóż może być niewystarczające do ochrony unijnych producentów kukurydzy.

 

Zmieniona taryfa, została opublikowana w dniu 27 kwietnia 2020 r. ​​cło przywozowe na trzy gatunki zbóż opiera się na różnicy między europejską ceną referencyjną, a punktem odniesienia dla kukurydzy z USA, obliczanej jako cena cif (tj. zawierającą koszty: odprawy jakościowej, załadunku, ubezpieczenia oraz frachtu) w porcie w Rotterdamie.

 

Cena kukurydzy w USA znacznie spadła ze względu na załamanie cen ropy, co doprowadziło do spadku popytu na bioetanol w USA (kukurydza jest w Stanach Zjednoczonych głównym surowcem do produkcji etanolu). Równolegle na całym świecie oczekuje się rekordowego zbioru kukurydzy w sezonie 2020/2021. Z powodu spadku cen ropy obniżyły się również koszty frachtu morskiego. W wyniku połączenia tych czynników ceny rynkowe amerykańskiej kukurydzy w porcie w Rotterdamie spadły i wyniosły nawet 149,84 euro za tonę, w porównaniu do 162,24 euro rok temu.

 

UE nałożyła cła na wszystkie zboża określone w ramach porozumienia GATT. System wywodzi się z umowy Blair House między Stanami Zjednoczonymi, a UE i obejmuje ustalanie taryf na podstawie indywidualnych światowych cen referencyjnych dla określonych rodzajów zbóż. Stawka celna jest ustalana na podstawie różnicy między ceną interwencyjną dla zbóż w UE (dla przypomnienia jest to wciąż 101,31 euro/t) pomnożoną przez 1,55 (157,03 EUR za tonę), a reprezentatywną ceną importową kukurydzy (średnia z ostatnich 10 dni wyniosła 151,76 euro/t) cif w porcie w Rotterdamie. Mechanizm ten uruchamia się automatycznie.

 

Od 1 lipca 2011 r. podjęto decyzję, że reprezentatywna cena importowa cif dla sorgo i żyta będzie równa reprezentatywnej cenie importowej cif dla kukurydzy. W związku z tym od tej daty cło przywozowe na sorgo i żyto jest równe cłu przywozowemu na kukurydzę. 

Ostatnie cła przywozowe na kukurydzę, sorgo i żyto obowiązywały od sierpnia 2017 r. do marca 2018 r. (wynosiło od 5 do 10 EUR za tonę). W kolejnych latach cła już nie było.

 

Celne stawki przywozowe ustalone obecnie na 5,27 EUR za tonę będą obowiązywać, dopóki automatyczne obliczenia nie ulegną zmianom.

Dodatkowo KE informuje, że dzisiejszy środek nie ma wpływu na inne kontyngenty taryfowe.

Szkoda tylko, że Komisja Europejskie nie pochyla się nad zmianą ceny interwencyjnego skupu zbóż, która w dzisiejszych czasach absolutnie nie oddaje właściwego poziomu kosztów produkcji.

 

Oprac. Juliusz Urban  Fot. Czubiński

 Picture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)