Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Ceny zbóż>

Zbiory zbóż w Austrii lepsze niż oczekiwano

Obrazek

Nie tylko u nas tegoroczne plony zbóż są dobre, również w Austrii poprawiające się po wiosennej suszy warunki pogodowe oraz większy udział zasianych ozimin spowodowały całkiem dobre zbiory zbóż. 

dr Juliusz Urban4 sierpnia 2020, 13:30

Po okresach suszy w kwietniu i maju wielu ekspertów widziało już zbiory przez perspektywę czarnego szkła, ale późniejsze korzystne zmiany pogody dały uprawom wsparcie i kończy się nie najgorzej.

– Zbiory są na poziomie około 3,1 miliona ton (bez kukurydzy) są na poziomie ubiegłorocznym. Przeważnie jest dobra jakość i plony powyżej oczekiwań– podsumował wstępne wyniki zbiorów zbóż w 2020 roku Günter Griesmayr, dyrektor generalny Agrarmarkt Austria. Wraz z kukurydzą całkowitą produkcję zbóż szacuje się na około 5,4 miliona ton, tj. również na poziomie z poprzedniego roku.

 

Późniejsze żniwa

Zbiory w Austrii rozpoczęły się od jednego do dwóch tygodni później niż w poprzednich latach i wykazują duże różnice regionalne oraz wyraźny podział na wschód i zachód. Jeśli mówi się o bardzo dobrych zbiorach w środkowej części Górnej Austrii, deszcz na wschodzie często nie był już w stanie zrekompensować przedłużającej się wiosennej suszy. Agrarmarkt szacuje całkowitą produkcję (łącznie z kukurydzą) na poziomie około 5,4 miliona ton na poziomie z poprzedniego roku ze względu na dobre zapasy kukurydzy.

 

Austriaccy rolnicy silniej reagują na sygnały płynące z rynku. Pszenica jest nadal najważniejszą uprawą w Austrii. Powierzchnia pszenicy ozimej wykazywała w poprzednich latach tendencję spadkową (–2,2 tys. ha) i wynosi 246 tys. ha co jest historycznie najniższą wartością. Drugim najważniejszym gatunkiem zboża jest w Austrii żyto, którego powierzchnia zmniejszyła się w tym roku o 981 ha ze względu na niekorzystną relację cenową, ale nadal jest wyższa niż w latach 2016-2018.

 

Więcej ozimego

W odpowiedzi na wyraźnie suchą wiosnę w ostatnich latach obszar jęczmienia jarego skurczył się w tym roku do historycznie najniższego poziomu. W ciągu ostatnich trzech lat jego areał zmniejszył się prawie o połowę (–41%). Jęczmień ozimy za to zwiększył powierzchnię uprawy. Rolnicy zasiali o 1,9 tys. ha więcej w bieżącym sezonie, co przyniosło dzięki zimowej wilgoci i wczesnemu dojrzewaniu dobre efekty.

 

Niezadowalające sygnały cenowe płynące z rynku kukurydzy spowodowały zmniejszenie zasiewów kukurydzy, aż o 8,2 tys. ha. Powierzchnia uprawy kukurydzy w Austrii jest jednak nadal wyższa niż w latach 2015-2018.

Zanotowano również zmniejszenie powierzchni rzepaku o 4,2 tys. ha, a powodem było głownie brak dobrych warunków uprawy jesienią i rosnąca presja szkodników.

Największy przyrost powierzchni nastąpił w tak rzadko u nas uprawianym słoneczniku. Soja była w stanie utrzymać rekord powierzchni z poprzedniego roku przy niewielkich stratach (-687 ha).

 

Wyniki zbiorów głównych upraw

Plony pszenicy zwyczajnej wyniesie około 1,5 mln t, a zatem będzie na poziomie z poprzedniego roku i o 1,6% poniżej średniej z pięciu lat. W tym roku charakteryzuje się bardziej zrównoważonym jakości przemiałowej oraz znakomitą wagą hektolitrową. Ogólnokrajowy rozkład jakości szacuje się obecnie na około 50% pszenicy premium i jakościowej oraz 50% pszenicy standardowej. Dlatego według Agrarmarkt Austria nadal istnieją dobre możliwości sprzedaży na rynku krajowym do przemysłu młynarskiego, jak i eksportu, zwłaszcza do Włoch.

 

Żyto ma na dotychczas zebranych obszarach zadowalające plony (4,8 t / ha) co częściowo jest efektem postępu w hodowlanego (uprawa mieszańców). Przewiduje się wielkość produkcji 206 tys. ton, czyli powyżej roku poprzedniego (+ 6%) i średniej pięcioletniej (+ 19%).

 

Całkowitą wielkość produkcji jęczmienia szacuje się na 824 tys. ton. Jęczmień ozimy przyniósł najwyższe plony (6,7 t / ha) i rekord produkcji wynoszący około 700 tys. ton. Zbiory jęczmienia jarego, które wyniosły około 124 tys. ton, ucierpiały z powodu wiosennej suszy i plony spadły do 4,0 t / ha, co jest wynikiem poniżej roku poprzedniego (–17%). Jednakże jakość jęczmienia browarnego jest zadowalająca ze względu na dobre wypełnienie ziarna.

 

Rzepak został zebrany w niewielkiej ilości 76 tys. t i jest na bardzo niskim poziomie (-29% w porównaniu z rokiem poprzednim) ze względu na zmniejszenie obszaru i niskie plony z hektara (2,4 t / ha).

 

Stabilne ceny pszenicy

Pierwsze notowania dla pszenicy premium z nowego zbioru są praktycznie na poziomie starego zbioru. Według austryjackich ekspertów pszenica premium może osiągnąć znaczną premię jakościową w wysokości 10 €/t, w porównaniu do pszenicy jakościowej i 16 €/t w porównaniu z pszenicą o standardowej jakości. 

Cena jęczmienia paszowego spada ze względu na dużą podaż w Austrii i Europie.

Kukurydza ze starych zbiorów podrożała w ostatnich miesiącach, pod wpływem międzynarodowych skoków cen. Wcześniej notowania były znacznie obniżone przez spadki produkcji bioetanolu w Stanach Zjednoczonych.

 

 

oprac. Juliusz Urban na podstawie

„Heimische Getreideernte besser als erwartet”
Beate Kraml top agrar Osterreich
fot: archiwum taPPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)