Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Newsletter rynkowy>Ceny zbóż>

Zboża sypią, ceny też się sypią

Obrazek

Chociaż w większości regionów kraju żniwa zbożowe dopiero się rozpoczynają, mamy jednak pierwsze informacje z pól o całkiem przyzwoitych plonach.
Te dane potwierdzają również najnowsze szacunki GUS. Niestety staje się to przyczyną kolejnych obniżek cen skupu.

dr Juliusz Urban31 lipca 2020, 08:00

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce GUS wstępnie szacuje na 27,9 mln t, tj. o około 11% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.


W Unii Europejskiej eksperci KE w swoim lipcowym biuletynie MARS zwiększyli plony prawie wszystkich głównych upraw. W szczególności eksperci podwyższyli prognozowany plon jęczmienia z 4,71 do 4,89 t / ha (plon ozimin szacuje się na 5,64 t/ha, a jęczmienia jarego 4,33 t / ha), lepiej w Unii ma plonować żyto, średnie plony wzrosną z 3,91 do 3,96 t/ha.

Jednocześnie ulewne deszcze w wielu krajach Europy Środkowej miały negatywny wpływ na oziminy, zniszczyły uprawy zwłaszcza w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech. Z tego powodu prognozowany plon europejskiej pszenicy uległ nieznacznemu obniżeniu. Z wcześniej oczekiwanych 5,6 do 5,54 t/ha, czyli o 3,9% mniej niż plony średnie z ostatnich 5 lat. W Niemczech spodziewany jest plon 7,6 t/ha, a we Francji spodziewane jest 6,6 t/ha, czyli o 17% mniej niż w roku poprzednim. W Polsce unijni eksperci oczekują średnich na poziomie 4,74 t/ha, co byłoby wynikiem o 8% wyższym od roku ubiegłego i 5,7% wyższym od średniej pięcioletniej.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa Rosji do 28 lipca 2020 r. Wymłócono 51 mln ton zboża (w 2019 roku w tym samym czasie było to – 50,2 mln t.) Średni uzyskany plon, wyniósł 3,46 t/ha (bardzo podobnie jak rok temu). Pszenicę ozimą i jarą zebrano z powierzchni 11,868 mln ha, przy średnim plonie 3,57 t/ha.

 

W kraju jeszcze mamy zbyt mało miarodajnych informacji. Dowiadujemy się, że z pierwszych zebranych partii tegorocznego ziarna rolnicy są zadowoleni. Zadowoleni są także kupujący z jakości, bo i gęstość jest i białko. Pełny start w pola z kombajnami w niektórych regionach utrudniają jednak wciąż pojawiające się deszcze i to one są obecnie największym zagrożeniem, bo już dochodzą do nas informacje, że pszenice czekające na zbiór zbyt długo zaczynają już reagować obniżeniem liczby opadania. Na szczęście nie wszystkie łany są jeszcze dojrzałe i jak mówią mi handlowcy z wschodnich i północnych części kraju tu do rozpędzenia się zbiorów jest jeszcze ok. tygodnia.

 

Niestety z pierwszymi informacjami o niezłych plonach związane są już obecnie reakcje niektórych firm skupowych z obniżaniem cen skupu. Na razie największe spadki cenowe są na pszenicy konsumpcyjnej, na życie i na pszenżycie. O dziwo, w ostatnich dniach zaczyna się przed większymi obniżkami bronić pszenica paszowa i jęczmień. To zapewne wyraźny efekt lekkiego odbicia na rynku żywca wieprzowego i wołowiny. Choć przy dużej podaży ziarna, w szczycie żniw możemy mieć do czynienia z szybkim zapełnianiem się powierzchni magazynowych i odchodzeniem od zakupu innych gatunków zbóż na rzecz jedynie pszenicy. Wtedy komunikat o mniejszym zainteresowaniu może płynąć w dwojaki sposób, wycięciem skupu żyta, pszenżyta i jęczmienia z cenników, albo jeszcze bardziej zdecydowanymi obniżkami cen.

 

W ciągu tygodnia notowania pszenicy na Matifie najpierw spadły o 5 eur, a potem dwa dni z rzędu wzrastały.  Obecnie na wrzesień na zamknięciu (30.07.20 r.) kosztowała 183 euro/t, a na grudzień 182,75 euro/t. 

 

Pszenica w portach wyceniana jest aktualnie po 750–760 zł/t za ziarno 11,5% białka,

po 760–770 zł/t za 12,5% białka, a za 14% oferuje się 775–780 zł/t.

Te oferty trochę strzegą nas od większych obniżek cen skupu w Polsce centralnej i na północy, gdzie wciąż pszenica kupowana jest powyżej 700 zł/t.

Niestety takiego szczęścia nie mają rolnicy z bardziej odległych od portów lokalizacji i ceny coraz częściej zaczynają się od szóstki z przodu i wciąż zmierzają ku dołowi.

W całym kraju pszenica konsumpcyjna kupowana jest średnio po 684 zł/t, przy dużym rozstrzale cenowym od 608–750 zł/t.

 

Pszenica paszowa jest tańsza choć od paru dni przestała tanieć. Obecne krajowe ceny skupu wynoszą 580–720 zł/t. Te wyższe poziomy oferują firmy z regionów, gdzie żniwa jeszcze nie zaczęły się na dobre.

 

Żyto wciąż tanieje i choć pojawiają się już oferty na żyto paszowe z dostawa do portów w cenach 555 zł/t, to w kraju żyto jest kupowane w średniej cenie 489 zł/t, przy rozstrzale cenowym 400–540 zł/t

 

Jęczmień po wcześniejszych zdecydowanych korektach, obecnie zaczął się już bronić przed obniżkami, bo zaczęły dochodzić do skupujących informacje o jednak nie wszędzie takich rekordowych plonach, a i wpływ ma także poprawiająca się z wolna sytuacja na rynku trzody.

Jednak ceny jęczmienia są w dalszym ciągu jeszcze niskie i mocno zróżnicowane, rozpiętość wynosi aż 500–605 zł/t

 

Pszenżyto jak słyszymy sypie nieźle i jest dość grube. To powoduje, że obawy o możliwości zmagazynowania większej ilości towaru wywierają piętno na ceny skupu. Podczas, gdy pszenżyto do portów kwotowanej jest po 630–635 zł/t, to w krajowym skupie oferuje się 480– 610 zł/t, przy średniej 555 zł/t.

Stare pszenżyto można jeszcze sprzedać do firm paszowych po 650 zł/t.

 

Do żniw kukurydzianych jest jeszcze daleko i to powoduje, że ziarno kukurydzy utrzymuje swoja cenę, a nawet lekko drożeje. Chociaż i tutaj mamy duży rozrzut cenowy, to od razu po cenach widać, kto chce kupić, a kto cenę ma tylko z takiej kupieckiej przyzwoitości, żeby cennik nie był w tym miejscu pusty.

Kukurydza u tych oferujących wyższe poziomy jest kupowana po 670–790 zł/t, choć zobaczymy w cennikach również i 600 zł/t.

Na nowe zbiory kukurydzę do portów proponuje się zakontraktować w cenach 650–660 zł/t.


Tutaj zobaczysz ceny skupu zbóż w punktach skupu 

 

Juliusz Urban   Foto. archiwum taPPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)