Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Żniwa w Rosji i na Ukrainie

Obrazek

Dla cen na rynkach wewnętrznych Unii Europejskiej istotne są dane dotyczące zbiorów zbóż w Rosji, bo to głównie z nią rywalizują europejscy eksporterzy. Dla rynku oleistych ważne są bieżące doniesienia o zbiorach rzepaku na Ukrainie, która jest największym dostawcą do UE, a import w tym sezonie musi być tak samo duży jak rok temu.

dr Juliusz Urban5 sierpnia 2020, 09:14

Dotychczasowe informacje dochodzące z Rosji i Ukrainy wskazują na wysokie zbiory zbóż w Rosji, co nie jest dobrym sygnałem dla europejskiego rynku. Korzystniejsze natomiast dla cen rzepaku, napływają doniesienia z Ukrainy, gdzie rzepaku będzie w tym roku mniej.

 

Żniwa w Rosji

Według danych Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej na dzień 4 sierpnia 2020 r. w Rosji wymłócono już 37,5% całkowitego areału zbóż i roślin strączkowych. Skoszona dotąd powierzchnia wynosi 18,0 mln ha. W wyniku tegorocznej kampanii żniwnej osiągnięto średni plon 3,48 t/ha i uzyskano 62,7 mln ton ziarna.

 

Największe zaawansowanie żniw jest w pszenicy, zebrano już 13,8 mln ha, czyli 47,0% całkowitej powierzchni zasiewów. Plonuje ona średnio 3,67 t/ha i Rosja ma już zebrane 50,8 mln ton tego zboża.

 

Znacznie mniejsze obszary stanowi jęczmień, którego wymłócono 2,7 mln ha, i jest to 31,7% powierzchni zasiewów. Średnia dotychczasowa wydajność wyniosła 3,24 t/ha i zebrano 8,8 mln ton ziarna jęczmienia. 

 

Co ciekawe mniejsze jest zaawansowanie zbiorów rzepaku, którego skoszono jedynie 257,5 tys. ha (17,3% powierzchni). Przy średnim plonie 2,31 t/ha zebrano 594,4 tys. ton rzepaku.

 

Zbierano już nawet buraki cukrowe. Na terytorium Krasnodarskim wykopano je z powierzchni 1,0 tys. ha, osiągając plony 46,5 t/ ha.

 

Natomiast ziemniaki wczesne zebrano z powierzchni 13,1 tys. ha. Wykopano zaledwie 4,7% powierzchni, a wydajność wyniosła 26,8 t/ha. Zebrano na ten moment 351,8 tys. ton.

 

Warzywa gruntowe w gospodarstwach rolnych i chłopskich zebrano z powierzchni 34,5 tys. ha (18,3% powierzchni) i uzyskano 423,5 tys. ton

 

Zbiory rzepaku na Ukrainie

Na dzień 30 lipca 2020 r. Ukraińscy rolnicy zebrali 1,79 mln ton rzepaku ozimego i jarego z 845,3 tys. ha. Wykoszone zostało (75%) powierzchni z 1,29 mln ha z prognozowanych do zbioru na 2020 r. Średni plon rzepaku od początku kampanii żniwnej to 2,12 t / ha. Jak podaje Latifundist omłot rzepaku zakończyło już 7 regionów.

Najwyższe plony uzyskano w Regionie Kijowskim, gdzie rzepak sypał średnio 3,37 t/ha i Czernichowskim – tu średni plon wyniósł 3,11 t/ha.

Zdecydowanie największe powierzchnie skoszonego rzepaku na Ukrainie są jednak w obrębie Chmielnickim (47,28 tys. ha), ale tu rzepak sypał średnio 2,9 t/ha. Drugi co do wielkości skoszonej powierzchni i zarazem zebranej ilości całkowitej rzepaku (125,5 tys. ton) jest region Kirovgoradu. Na terenach tej „Obłasti” średni plon zebranego rzepaku wyniósł 2,77.

 

Juliusz Urban   Fot. KonieczkaPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)