Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Chlewnie>

Awaria zasilania w chlewni: jak się do niej przygotować?

Obrazek

 

Wstrzymanie dostaw energii spowodowane kryzysem na rynku energetycznym, ale także niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi mogą zaburzyć system produkcji i spowodować straty w hodowli. Jak zabezpieczyć chlewnię na wypadek braku prądu?

Dorota Kolasińska20 lutego 2023, 08:03

Prąd w chlewni jest potrzebny do utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, wilgotności, podczas zadawania paszy i wody, ale również oświetlenia.

Nawet niewielkie zakłócenia, np. wentylacji czy ogrzewania, mogą zagrażać zdrowiu i życiu zwierząt. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dobrostanu zwierząt i hodowli zwierząt gospodarskich, zwierzęta hodowlane muszą być odpowiednio zaopatrzone w paszę, wodę, powietrze i ciepło. Aby móc zapewnić odpowiedni dobrostan zwierząt w przypadku awarii zasilania, konieczne jest sprawne zasilanie awaryjne. Cały system to nie tylko generator prądotwórczy.

Zasilacze UPS

W sieci występują również krótkotrwałe zakłócenia w dostawie prądu, przez co można utracić wiele cennych danych, z których korzystają systemy w budynku. Konieczny jest wówczas system alarmowy, który reaguje w sytuacji braku prądu.

Należy regularnie sprawdzać, czy baterie są sprawne i czy transmisja alarmu przebiega bez zakłóceń. Krótkotrwałe awarie mogą być zarządzane za pomocą zasilania awaryjnego. Zasilacz można konserwować na różne sposoby.

Zasilacz bezprzerwowy (UPS) chroni podłączone systemy przed awarią zasilania, spadkiem napięcia, przepięciami oraz zmianami częstotliwości. Przeznaczony jest do utrzymania krótkotrwałych awarii zasilania do czasu przejęcia zasilania przez generator awaryjny. Działa dzięki energii skumulowanej w bateriach.

System UPS działa z akumulatorami i bez przerwy zasila wrażliwe urządzenia, takie jak komputery PC lub systemy sterowania, w energię elektryczną, dzięki czemu nie dochodzi do utraty danych w przypadku awarii zasilania. Jednak pojemność stosowanej w nim baterii jest ograniczona.

Generatory WOM – jak obliczyć zapotrzebowanie?

Dlatego w przypadku długotrwałego zaniku zasilania, tę funkcję powinien przejąć agregat awaryjny. Generatory WOM lub jednostki wysokoprężne są używane głównie w rolnictwie.

Wydajność urządzenia musi odpowiadać całemu zapotrzebowaniu. Jak to obliczyć? Należy najpierw zsumować zapotrzebowanie na energię wszystkich niezbędnych odbiorników w chlewie, takich jak system wentylacji, w tym system sterowania, system żywienia, zaopatrzenie w wodę oraz ogrzewanie i oświetlenie. Informacje na temat wartości przyłącza elektrycznego można znaleźć w jednostce kW (kilowatów) na tabliczkach znamionowych silników.

Należy uwzględnić margines bezpieczeństwa od 20 do 25%. Ustalona wartość podzielona przez 0,8 daje w rezultacie wymaganą moc generatora awaryjnego. Wartość ta jest podawana w jednostkach kilowoltoamperów (kVA). Na przykład, jeśli podczas pracy wymagana jest moc awaryjna 20 kW, wymagana moc generatora jest obliczana w następujący sposób: 20 kW x 1,25 : 0,8 = 31 kVA.

W przypadku agregatów napędzanych wałkiem odbioru mocy, ciągnik napędzający silnik powinien mieć 1,5-krotność mocy generatora wymaganej dla agregatu awaryjnego. Moc generatora pomnożona przez 1,5 daje w rezultacie wymaganą moc silnika ciągnika z przykładowego obliczenia: 31 kVA x 1,5 = 45 kW (ok. 60 KM).

Specyficzny dla fermy system zasilania awaryjnego powinien zostać zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistę. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu bezpiecznym, o łatwym dostępie, zabezpieczonym przed kurzem, wilgocią i deszczem. Każdy pracownik powinien potrafić uruchomić generator. Ważne jest, aby elektryk zainstalował wyłącznik sieciowy, aby awaryjny agregat prądotwórczy nie miał żadnego wpływu na publiczną sieć energetyczną. Wskazane jest również podzielenie wszystkich odbiorców na różne obwody. Podczas uruchamiania wszystkie odbiorniki są kolejno wyłączane i ponownie włączane, zaczynając od najwyższej mocy.

Plan awaryjny to podstawa

Generator awaryjny musi być regularnie serwisowany i zawsze sprawny. Zaleca się przeprowadzanie testu raz w miesiącu. Aby szybko i prawidłowo działać w sytuacji awaryjnej, wszyscy pracownicy i członkowie rodziny w firmie powinni zapoznać się z obsługą awaryjnego generatora. W tym celu wskazane jest sporządzenie planu awaryjnego. Listy kontrolne i zdjęcia mogą być również pomocne w takich wyjątkowych sytuacjach, aby uniknąć błędów.

Ważne jest, aby plan awaryjny był łatwo dostępny, napisany prostym językiem i w kilku językach. Najlepiej zawinąć go w folię i umieścić w pobliżu wyłącznika. Kierownicy ferm powinni regularnie sprawdzać aktualność planu awaryjnego i w razie potrzeby korygować go.

oprac. dkol na podst. topagrar.com

Fot. topagrar.com/HönerPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)