Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Chlewnie>

Ferma zamknięta w chmurze

Firma Wesstron oferuje nowe systemy elektronicznego żywienia loch oraz zarządzania fermą Fetura Cloud, dzięki którym prowadzenie stada i kontrola wyników stają się łatwiejsze.

Paulina Janusz-Twardowska1 czerwca 2020, 06:00
Jak informuje producent – firma Wesstron, system zarządzania fermą Fetura Cloud powala m.in. na: zdalną obsługę, nadzór i monitoring urządzeń hodowlanych, graficzne przedstawienie fermy, zdalny odczyt aktualnych parametrów urządzeń i ich obsługę, alarmowanie, gromadzenie danych historycznych, raportowanie w formie wykresów i tabel oraz rozpoznawanie zwierząt przy użyciu kolczyków RFID.
Aby skorzystać z tego systemu zarządzania, potrzebny jest dostęp do Internetu w chlewni.

Fetura Cloud  działa też na fermach, które nie posiadają wyposażenia firmy Wesstron. Hodowcy mogą z niego korzystać przez rozbudowę i modernizację układów paszowych oraz wentylacyjnych. Cena systemu oraz urządzeń zależy od typu dozowników oraz ich liczby. Wersja podstawowa dozownika elektronicznego Fetura Cloud kosztuje 980–1200 zł netto wraz urządzeniami peryferyjnymi do obsługi systemu Fetura Cloud.

Do rozbudowy systemu żywienia służą dozowniki elektroniczne One to One F3, które można zamontować pod dowolnym dozownikiem objętościowym. Elektroniczny dozownik Wesstrona pozwala na karmienie według ustalonych krzywych żywieniowych oraz harmonogramów. Każde urządzenie zapewnia indywidualny program karmienia. Pasza podawana jest do koryt w różnych porcjach wagowych do 6 dawek dobowych.

Krzywa żywieniowa podzielona jest na dawki dobowe. Dawka dobowa jest podzielona na dawki godzinowe w harmonogramie żywienia. Dawka godzinowa podzielona jest na porcje. Rano o określonej godzinie system wydaje porcję dawki godzinowej. System zgodnie z harmonogramem podaje porcjami pierwszą dawkę godzinową. Dawki godzinowe ustawiane są przez hodowcę, który dzieli dawkę dobową na porcje według ustalonych proporcji. Po wyjedzeniu pierwszej porcji, locha dostaje kolejne porcje aż do momentu wydania przez dozownik całej dawki godzinowej. Zgodnie z harmonogramem locha musi odczekać na kolejną godzinę karmienia. W przypadku gdy dozownik wydał całą dawkę godzinową dioda sygnalizująca zmieniła kolor na biały. W przypadku gdy locha nie wyjada dawki godzinowej paszy hodowca ma możliwość pominięcia kolejnej dawki godzinowej przyciskając czerwony komunikator. Komunikator świeci na czerwono. Komunikator czerwony zgaśnie w momencie zakończenia interwału czasowego pominiętego karmienia. Cykl się powtarza do ostatniej godziny karmienia zgodnie z harmonogramem. Pominięcie dawki można ustawić również z poziomu aplikacji Fetura Cloud.
Fetrua Cloud

Dane żywieniowe zbierane są w czasie rzeczywistym i prezentowane w formie raportów. Sterowanie urządzeniami następuje z poziomu tzw. Kontrolera One & Group zamontowanego w budynku, urządzeń mobilnych lub komputera w zależności od wybranej wersji sterowania.


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)