Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Brojlery dalej tanieją

Obrazek

W lutym średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) na rynku unijnym wyniosła 176,2 euro/100 kg. Jednocześnie stawka ta była o 1,8% niższa niż w styczniu tego roku i o 5,4% niższa niż rok wcześniej.

Aleksandra Galus29 marca 2016, 12:39

Powodem spadków cen były przede wszystkim niskie ceny pasz przy jednoczesnym wzroście produkcji drobiu, z kolei wzrost produkcji nastąpił głównie z powodu większej opłacalności produkcji tego gatunku mięsa, dając taki właśnie efekt. Analitycy są zdania, że w najbliższych tygodniach ceny brojlerów utrzymają się na zbliżonym do obecnego poziomie.

Ogólnie, w omawianym czasie, ceny za brojlery spadły w skali miesiąca w 10
państwach członkowskich UE – najbardziej we Włoszech (-11%). Podrożały natomiast w 12 krajach członkowskich - najbardziej w Estonii
(+9%). W Polsce również odnotowano wzrost o 1% (do
116,3 euro/100 kg), jednak fakt ten nie poprawił rodzimej opłacalności produkcji w porównaniu z innymi krajami Wspólnoty, ponieważ nasze stawki nadal były najniższe w całym ugrupowaniu (stanowią 66% średniej unijnej). Za kurczęta najwięcej płacono w Niemczech: 262 euro/100 kgag, źródło: FAPAPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)