Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Co ile kosztuje?>

GUS: W lipcu produkty rolne drożały

Obrazek

W lipcu br., w porównaniu z czerwcem, wzrosły ceny większości produktów rolnych w skupach. Wyjątek stanowiły ziemniaki, mleko, żyto, żywiec wołowy i wieprzowy. Również na targowiskach odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych - podał Główny Urząd Statystyczny.

Bartłomiej Czekała20 sierpnia 2015, 10:32

W lipcu 2015 r. wzrosły ceny pszenicy w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem do 66,68 zł/dt, tj. o 2,4%, a w odniesieniu do czerwca 2014 r. - o 0,9% Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 74,70 zł, tj. więcej o 2,4% niż w czerwcu br., ale o 15,8% mniej niż w lipcu 2014 r. Za żyto w skupie płacono 50,55 zł/dt, tj. o 3,8% mniej niż w czerwcu 2015 r., ale o 1,8% więcej niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 57,53 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do czerwca br. o 2,4%, ale w porównaniu do lipca ub. r. obniżyły się o 13,5%. Natomiast ceny jęczmienia w skupie wzrosły o 8,5% w porównaniu z czerwcem 2015 r. do poziomu 60,85 zł/dt i były także wyższe niż przed rokiem (wzrost o 1 proc.). Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 69,35 zł, tj. o 1,6 % więcej niż w czerwcu br., ale o 16,7% mniej niż w tym samym okresie 2014 r. Z kolei w lipcu br. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 56,20 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 5,3%, ale obniżyły się w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 1,4%. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 62,33 zł/dt i były o 0,6% wyższe niż w czerwcu 2015 r., ale obniżyły się o 19,1%w porównaniu z cenami notowanymi w lipcu ub.r.

W lipcu w skupie potaniały ziemniaki. Płacono za nie 50,43 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 19,1%, a w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. - 0,5 proc. Za to na targowiskach za produkt ten płacono średnio 90,02 zł/dt., tj. o 29,9% więcej niż przed miesiącem, ale o 9,1% mniej niż przed rokiem.
 
Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,41 zł/kg i były niższe o 0,4%w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w stosunku do lipca 2014 r. ceny obniżyły się o 17,3 proc. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,64 zł/kg, tj. były wyższe o 2,7% niż w czerwcu 2015 r., ale o 9,9% niższe niż przed rokiem. Prosię na chów kosztowało na targowiskach 154,33 zł/szt., tj. mniej o 2% niż przed miesiącem i o 6,3% niż przed rokiem.
 
Jak zauważyli analitycy GUS, w lipcu 2015 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,7 wobec 7,9 w czerwcu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,4 wobec 6,5).
 
W lipcu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (5,81 zł/kg) obniżyły się w stosunku do czerwca br. o 6,6%, a w skali roku o 1,3% Ceny na targowiskach wyniosły 6,29 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,7%, a w ujęciu rocznym o 1,1%.
 
Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,20 zł/kg, tj. o 3,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku obniżyły się o 3,7%. Natomiast za 1 hl mleka płacono w skupie 108,47 zł, tj. mniej o 1,7% niż przed miesiącem i o 19% niż przed rokiem.

oprac. bcz na podstawie PAP

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)