Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Drób>

Grypa ptaków: PLW w Sierpcu i Żurominie ocenia sytuację i omawia nowe rozporządzenie wojewody

Obrazek
7 maja br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ukazało się rozporządzenie Wojewody Konstantego Radziwiłła na temat zwalczania grypy ptaków w powiatach zagrożonych i zapowietrzonych. Czy w powiatach będzie utylizowany cały drób? 
Dorota Kolasińska17 maja 2021, 15:43
Zgodnie z rozporządzeniem z 7 maja br., traci moc rozporządzenie z 26 kwietnia br., na temat zwalczania grypy ptaków. Sytuacja na Mazowszu w kilku powiatach stała się napięta, ponieważ jest za mało ludzi do pracy, a pracujący już od 23 marca br. pracownicy są przemęczeni, pracując po kilkanaście godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.

Rozporządzenie wojewody nr. 13


Wojewoda wydał rozporządzenie, w którym w obszarze zapowietrzonym obowiązkowo należy prowadzić dezynfekcję środkami biobójczymi dróg wewnętrznych zakładów, budynków oraz sprzętu. Gospodarstwo musi posiadać dokument potwierdzający zabieg. Nawozy naturalne muszą być zabezpieczanie folią. Zaleca się wapnowanie gleby tlenkiem wapnia, tam gdzie drób  jest utrzymywany na użytkach rolnych. Natychmiast po rozrzuceniu obornika należy przeprowadzić głęboką orkę, a tam gdzie znajdują się resztki pożniwne, także powinno przeprowadzić zespół uprawek. 

Obszar zapowietrzony grypą ptaków – wymagania dla gospodarstw


Tam, gdzie drób jest utrzymywany i nie wystąpiła grypa ptaków hodowcy mają obowiązek utrzymywać drób oddzielnie od innych gatunków zwierząt, niezwłocznie informować o typowych objawach, zastosować maty dezynfekcyjne przed wejściem i wyjściem, stosować zalecane środki bioasekuracji, możliwy jest transport zwierząt, ale w środkach transportu do tego przeznaczonych, ale również bezzwłoczną dezynfekcję sprzętów, które mogły mieć kontakt z wirusem grypy ptaków. Hodowcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji osób odwiedzjących gospodarstwo oraz zabiegów dezynfekcji. Należy jak najszybciej utylizować zwłoki ptaków. Obowiązuje zakaz przemieszczania ptaków z i do zakładów. Powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzję o odstępstwie przy spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu. 
Obszary zapowietrzone wyznaczono w gminach w powiatach: żuromińskim, mławskim, sierpeckim, ciechanowskim, płockim, ostrowskim i sokołowskim, kozienickim i gostynińskim. 

Obszar zagrożony grypą ptaków – wymagania dla gospodarstw


Na obszarze zagrożonym, w gospodarstwach gdzie ptaki nadal są utrzymywane obowiązują takie same wymagania jak w obszarze zapowietrzonym, z tym że nie jest wymagana ewidencja osób odwiedzających gospodarstwo, jeśli osoby te nie wchodzą do miejsc gdzie utrzymywane są zwierzęta. W tym przypadku również PLW może wydać zezwolenie jako odstępstwo od zakazu przemieszczania. W obszarze buforowym są takie same zasady, jak w obszarze zagrożonym. 
Obszary zagrożone wyznaczono w powiatach mławskim, płockim, sierpeckim, płońskim, ciechanowskim, wyszkowskim, ostrowskim, sokołowskim, przasnyskim, kozienickim i gostynińskim. 

Obszar buforowy wyznaczono na terenie powiatu gostynińskiego, sierpeckiego oraz mławskiego (w gminach gdzie nie ma obszaru zagrożonego ani zapowietrzonego). 

Jaka jest sytuacja w powiatach żuromińskim i sierpeckim? 


Udało nam się skontaktować z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Żurominie i Sierpcu, który omówił przepisy oraz czy drób w całym powiecie będzie wybity oraz ocenił aktualną sytuację. 

– Nie wybijamy wszystkich stad w obszarze zapowietrzonym. Ograniczamy się tylko do gospodarstw, w których choroba wystąpi oraz tzw. gospodarstw kontaktowych, czyli zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ogniska choroby oraz tych, gdzie ustalono kontakt poprzez samochody, ludzi, sprzęt, paszę lub przemieszczanie zwierząt z gospodarstwa gdzie wyznaczono ognisko choroby. Na fermach kontaktowych nie musi być wyniku pozytywnego badania w kierunku grypy ptaków – mówi Zbigniew Zawalich, PLW w Sierpcu oraz Żurominie. Jak zaznacza lekarz weterynarii w obszarze zagrożonym i zapowietrzonym są przeprowadzane perlustracje w promieniu 3 i 7 km, a wygaszenie obszaru zagrożonego lub zapowietrzonego następuje dopiero po minimum 21 dniach + 9 dni od dnia gdy ptaki, pasze i ściółka w ogniskach są zutylizowane, a gospodarstwa są oczyszczone i poddane dezynfekcji ostatecznej. 

Zgłoszeń od hodowców jest mniej, poprawie sytuacji sprzyja obecna pogoda. Ponadto w powiecie żuromińskim zostało już niewiele ferm utrzymujących drób. Dodaje, że z wykonywanych badań wynika, że wirus grypy ptaków występuje w środowisku u ptactwa dzikiego. Może być tak, że po uwolnieniu, zgodnie z przepisami, obszarów i ponownym zasiedleniu ferm, przy obecności  wirusa w środowisku, a na to wskazują pozytywne wyniki badań prób pobieranych od padłych bocianów i łabędzi, sytuacja może się powtórzyć. 

Nadal są problemy z utylizacją? 


Powiatowy lekarz weterynarii zaznacza, że problemu z utylizacją wybijanego drobiu już nie ma. 
– Problemy z dwutlenkiem węgla oraz załadunkiem były głównie na początku, podobnie jak z ludźmi do pracy. Na miejscu pomagali również więźniowie. Mniej jest codziennych zgłoszeń. Gospodarstw gdzie wybito ptaki, na dzień 13.05.21, było 211, zarówno kontaktowych jak i tych gdzie wyznaczono ogniska, ognisk było 65. Szacunkowa liczba wybitego drobiu wynosi około 10 mln. szt. Obecnie zostało do wywiezienia około 700-800 tys. ptaków – podkreśla Zbigniew Zawalich. 
dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)