Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Finanse>

Ponad milion podatników musi się liczyć z dopłatami przy rozliczeniu rocznym za 2022 rok?

Obrazek

Jak podaje Gazeta Prawna, szacuje się, że około 1,2 mln podatników musi się liczyć z dopłatami przy rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Co wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Polskiej Agencji Prasowej.

Karol Pomeranek24 listopada 2022, 06:00
Jak przekazało Ministerstwo Finansów Polskiej Agencji Prasowej, szacowana liczba dopłat w rozliczeniu rocznym za 2022 r. (na przykładzie zeznania PIT-37), gdyby został utrzymany mechanizm "rolowania" zaliczek również w II półroczu 2022 roku, dotyczyłaby liczby 2,6 mln podatników, natomiast po uchyleniu tego mechanizmu – 1,2 mln podatników. Ów spadek - jak dodał resort finansów - ma związek z rozwiązaniami, które weszły w życie od 1 lipca 2022 r. 

Przed tym terminem obowiązująca opcja pozwalała płatnikom pobierać zaliczki w wysokości nie wyższej od obliczonej według zasad obowiązujących w 2021 r. Pojawiło się jednak ryzyko, że przy rocznym rozliczeniu więcej podatników będzie musiało dopłacić do podatku, a ponadto owe kwoty dopłat mogłyby być większe niż standardowe.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, wspomniany mechanizm obecnie nie obowiązuje i został zastąpiony 12-proc. stawką podatku, co urealniło wysokość płaconych zaliczek.

Kogo dotyczą będą wyższe zaliczki na PIT?

Jak tłumaczy resort finansów, likwidacja z dniem 1 lipca niektórych rozwiązań, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. i w trakcie trwania tego roku oraz rozłożenie na etapy nowelizacji „Niskie Podatki” sprawia, że niektóre grupy zapłacą wyższe zaliczki na podatek.

– Wśród nich będą: Ci, którzy nie złożyli PIT-2 przy zarobkach do 12 800 zł/msc. brutto oraz zleceniobiorcy (którzy nie mają możliwości złożenia PIT-2 w 2022 r.) przy zarobkach do 12 800 zł/msc. brutto. Wśród tych, którzy PIT-2 złożyli oraz mają jedno źródło dochodów wyższe zaliczki na podatek od lipca zapłacą zatrudnieni na umowę o pracę przy zarobkach od ok. 10 300 do 12 800 zł/msc. brutto, mundurowi przy zarobkach od ok. 8 900 do 12 800 zł/msc. brutto oraz emeryci (kwota wolna stosowana przez ZUS z mocy ustawy) z emeryturą od ok. 9 400 do 12 800 zł/msc. brutto – wylicza Ministerstwo Finansów.

zaliczki podatki wzrost-min

Kogo dotyczą wyższe zaliczki na PIT:
 • podatników, którzy nie złożyli PIT-2 przy zarobkach do 12 800 zł/msc. brutto;
 • podatników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy złożyli PIT-2 przy zarobkach od 10 300 do 12 800 zł/msc. brutto – w ich przypadku zaliczki wzrosną maksymalnie o 60 zł;
 • mundurowych przy zarobkach od ok. 8 900 do 12 800 zł/msc. brutto;
 • emerytów (kwota wolna stosowana przez ZUS z mocy ustawy) z emeryturą od ok. 9 400 do 12 800 zł/msc. brutto;
 • zleceniobiorców (którzy nie mają jeszcze w 2022 r. możliwości złożenia PIT-2) przy zarobkach do 12 800 zł/msc. brutto;
 • podatników, którzy osiągają dochody z więcej niż jednego źródła (tzw. zbieg umów) – w tym przypadku zaliczka wzrośnie w tym źródle dochodu, w którym podatnik nie ma złożonego PIT -2.

Ilu rolników może dotyczyć problem wyższych zaliczek?

Z informacji, które podaliśmy w artykule "RPO: MRiRW dyskryminuje rolników ubiegających się o dotacje PROW", które to uzyskał rzecznik praw obywatelskich wynika, że w systemie ZUS w sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób ubezpieczonych w ZUS, które nie podlega ubezpieczeniom rolniczym. – Z danych KRUS zaś wynika, że co roku ponad 1000 osób jest wykluczana z ubezpieczeń z KRUS, bo przekroczyły kwoty progowe podatku dochodowego - czytamy.

Kiedy rolnik ubezpieczony w KRUS może podjąć dodatkową pracę?

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – jak wyjaśnialiśmy w artykule "Czy rolnik ubezpieczony w KRUS może podjąć dodatkową pracę?" – rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (obowiązkowo), pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, podlegają nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie wykonywania ww. umowy, jeżeli przychód osiągany z tytułu umowy w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.
W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 010 zł brutto (2 363 zł netto). Wobec powyższego, aby nadal pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników, przychód rolnika w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć tej kwoty.

Pobierz poradnik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (2022) "Podatki w działalności rolniczej"

W latach 2015-2022 wprowadzono wiele zmian podatkowych:
 • stawka podatku PIT na skali podatkowej zmniejszyła się najpierw z 18% do 17%, a od lipca 2022 roku do 12%;
 • podniesiono próg podatkowy – z 85 528 zł do 120 000 zł – powyżej którego płaci się wyższy podatek;
 • kwota wolna od podatku wzrosła blisko dziesięciokrotnie do 30 tys. zł;
 • wprowadzono PIT-0 dla młodych, dla powracających na stałe do Polski, dla rodzin 4+ i dla pracujących seniorów;
 • zmniejszono stawki podatku CIT dla małych podatników – w 2017 r. z 19% do 15%, a w 2019 r. z 15% do 9%.

źródło: Gazeta Prawna, PAP, Ministerstwo Finansów
zdjęcie: Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Karol Pomeranek
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)