Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Forum Rolników i Agrobiznesu>

Bardzo wiele czynników wywołuje zmienność na rynkach rolnych

Obrazek

O rosnącej zmienności na rynkach i o tym, że profesjonalni producenci rolni, handlowcy i przetwórcy powinni zabezpieczać swoje marże, mówił na Sesji Zarzadzania Ryzykiem na VI Forum Rolników i Agrobiznesu, Florian Hildebrand, wiceprezes StoneX SA.

dr Juliusz Urban1 grudnia 2021, 10:10

Florian Hildenbrand Wiceprezes ds. Mleczarstwa i Żywności w Europie, ze StoneX Financial Center SA prezentując nowoczesne systemy zabezpieczeń dochodu w branży rolnej zwracał uwagę, że na rosnąca zmienność na rynkach wpływa liberalizacja handlu, gdyż stopniowo demontowane są polityczne mechanizmy ochrony rynków. W efekcie ceny są bardziej narażone na zmiany. Większa szybkość obiegu informacji wpływa na pomnożenie się czynników wpływających na ceny. Postępująca globalizacja przyczynia się do faktu, że wydarzenia na rynku światowym mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się cen lokalnych. Natomiast stały wzrost liczby ludności na świecie i rosnące dochody zwiększają popyt. Stopniowy wzrost majętności w wielu krajach powoduje rosnący popyt na produkty przetworzone. Na te zmiany nakładają się zmiany klimatyczne, które wpływają na dramatyczny wzrost ryzyka w produkcji rolnej.

– A przecież szybko krążąca informacja, globalizacja i pogarszający się klimat, to jeszcze nie wszystko. W ostatnich czasach na te czynniki zmienności nakłada się jeszcze niepewność polityczna, a przede wszystkim napięte bilanse, jasno pokazujące, że mała podaż niektórych światowych towarów rolnych jest niewystraczająca lub bliska wartościom granicznym –– mówił Florian Hildenbrand Wiceprezes ds. Mleczarstwa i Żywności w Europie, ze StoneX Financial Center SA.

W efekcie tak wielu czynników zmienności, firmy z branży rolniczej stoją w obliczu rosnących wymagań ze strony klientów i dostawców.

Kupujący wymagają od nich długoterminowych kontraktów sprzedaży przy stabilnym poziomie cen.

Pożądane są umowy sprzedaży na kontrakty indeksowane, takie z możliwością zabezpieczenia określonego poziomu cen. Klienci oczekują bowiem elastyczności cenowej.

– Dlatego presja na rynku, aby zachować konkurencyjność zmusza firmy do oferowania zarówno cen, jak i narzędzi do zarządzania ryzykiem – mówił Florian Hildenbrand.

– Tylko firma która stosuje narzędzia do zarządzania ryzykiem cenowym będzie miała największe zyski! – dodawał z przekonaniem Wiceprezes StoneX.

Przewaga konkurencyjna polegać będzie na możliwość zabezpieczenia własnej produkcji na uzgodnionym poziomie cenowym. Rolnicy korzystają z modeli cen opartych na rynkach giełdowych, co prowadzi do elastyczności oferowanych kontraktów i w efekcie przynosi większe bezpieczeństwo planowania, przy mniejszym ryzyku dla całego łańcucha branży rolniczej.

Rozwiązania zabezpieczające ryzyko, oparte na instrumentach finansowych nie powinny skupiać się jedynie na zabezpieczeniu ceny na towary. Powinny to być kompleksowe strategie, polegające na zabezpieczeniu marży. Niezależnie, czy jest to grupa rolników, czy jest to firma handlowa lub przetwórcza. Nie wystarczy zabezpieczyć jeden z elementów, nie dotykając innych składowych biznesu. Dlatego strategia zabezpieczeń jest dla firmy sprawą bardzo indywidualną. Jej zbudowanie opierać się musi zawsze na dogłębnej analizie działań firmy i jej otoczenia rynkowego. Dopiero na jej podstawie budowany jest system zabezpieczenia dochodu (strategy hedge) opierający się na giełdach i rozliczeniach na rynkach surowców, produktów, jak i walut.

– Dla każdego środowiska z osobna budowane są standardy zabezpieczeń i odpowiadające im procedury. To wszystko jest zawsze popierane cyklem szkoleń – posumował Florian Hildebrand Wiceprezes ds. mleczarstwa i żywności w Europie StoneX Financial SA.

oprac. Juliusz Urban Fot. SiejkowskiPicture of the author
Autor Artykułu:dr Juliusz Urban
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)