Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Forum Rolników i Agrobiznesu>

Czy oceniono jak na poziom produkcji rolnej wpłynie „zielona” reforma WPR?

Jako, że tematem przewodnim sesji głównej VI Forum Rolników i Agrobiznesy była przyszłość, jaka czeka rolników w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej, nie mogło zabraknąć pytania o skutki wprowadzania reform w europejskim rolnictwie.

27 grudnia 2021, 06:00

Zbigniew Kaszuba członek Grupy Rola podczas VI Forum Rolników i Agrobiznesu podziękował w pierwszej kolejności ministrowi za wystąpienie i troskę o produkcję rolniczą w Polsce i UE. Odniósł się do planu strategicznego:

- Mówił Pan o krajowym planie strategicznym, który w tej chwili jest oceniany ze względów środowiskowych, ale czy krajowy plan strategiczny będzie, czy jest, bo już powinien być oceniany ze względu na poziom produkcji, gdy wdrożymy go w życie? Niestety z mojej wiedzy wynika, że Komisja Europejska nie chciała posłuchać, nie chciała zapoznawać się z oceną skutków tej reformy Wspólnej Polityki Rolnej „od pola to stołu”, która to według ocen rolników europejskich zakłada, że ta produkcja roślinna przede wszystkim, bo o tej mówię, istotnie spadnie.

Na koniec swojej wypowiedzi postawił ministrowi Kowalczykowi następujące pytania:

- Czy taka ocena dla polskiej produkcji jest przewidywana, bo ona jest istotna choćby patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na rynku, również zbóż? Czy nie strzelimy sobie w kolano wspólnie?

Minister rolnictwa podkreślił, że ocena środowiskowa, która w tej chwili jest przeprowadzana jest konieczna, ze względów formalnych, gdyż plan będzie rozpatrywała i akceptowała Komisja Europejska.Odnosząc się do zasadniczej kwestii poruszonej przez Zbigniewa Kaszubę szef resortu podkreślał, że ocena skutków ekonomicznych jest przygotowywana i najpóźniej przed akceptacją planu strategicznego na poziomie Rady Ministrów będzie opracowana.

- Natomiast plan będzie przyjmowany przez Radę Ministrów i do tego czasu, w drugiej połowie grudnia, przygotowywana jest ocena skutków regulacji i  w tej ocenie  skutków regulacji również są analizy ekonomiczne. Może one nie są na tym etapie tak dogłębne jak pewnie wszyscy by oczekiwali. Niestety  czas jest bardzo krótki, ale będę korzystał i korzystam z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i innych opracowań, które są dostępne, aby ta ocena skutków regulacji, czyli również ekonomiczna ocena skutków wdrożenia tego planu przed przekazaniem do Brukseli, a właściwie przed przyjęciem przez Radę Ministrów była dokonana – zapewniał minister Henryk Kowalczyk.

Michał MchalakWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)