Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Forum Rolników i Agrobiznesu>

#ForumTopAgrarPolska - Aktualne wyzwania dla produkcji świń w Polsce i Europie

Obrazek

Sesja: świnie już ruszyła. Panel otworzyły Anna Kurek i Paulina Janusz-Twardowska z zespołu redakcyjnego top świnie. Na scenie występuje wielu światowej klasy ekspertów, którzy omówią aspekty współczesnej produkcji świń.

Donata Kosicka20 listopada 2019, 14:01
Pierwszym prelegentem jest Gert van Beek z European Pig Producers, który mówi o europejskiej hodowli świń, a szczególnie jakie są obecne wyzwania, trendy i zachodzące zmiany. Jak sam mówi producenci świń zawsze musieli radzić sobie z nowymi wymaganiami oraz zmiennością rynku. Jako przedsiębiorcy są odpowiedzialni za prowadzoną działalność, swoje rodziny, pracowników i zwierzęta. Jednym z głównych wyzwań jest szerokie i często niekontrolowane rozprzestrzenianie się ASF oraz zmieniające się wymagania konsumentów i prośba o identyfikowalność produktów żywnościowych. Gert van Beek mówi także, że jednym z kluczy do spełnienia niektórych wymagań, przed którymi stoją dziś hodowcy, jest zrównoważony rozwój. Chodzi o całościowe podejście do wytwarzania wieprzowiny, co oznacza dostosowanie się na wszystkich etapach łańcucha produkcji do nowych wymagań i tworzenie wartości dodanej mięsa.Kolejną osobą, która zabrała głos w panelu świnie jest dr Stanisław Niemyjski z Choice Genetics Polska, który mówi o tym, że w remontach krajowych stad tkwią rezerwy, które mogą poprawić efektywność hodowli polskich  producentów trzody chlewnej. Niemyjski mówi o tym, że rewolucyjne technologie obrazowania, pomiarów, wreszcie genomiki i genetyki ilościowej przynoszą wzrost wykładniczy w zakresie wiedzy o genetyce zwierząt, umożliwiają włączanie do indeksów selekcyjnych cech do tej pory niemierzalnych, jak socjalność, kondycja, behawior, czy naturalna odporność świń, zapewniając niespotykany wcześniej postęp genetyczny. Według niego transformacja całego łańcucha wartości za sprawą danych i technologii wykładniczych, takich jak genomika i hodowla precyzyjna, dostarczają B & R narzędzi do bezpośrednich interakcji ze świńskim DNA, proaktywnego zarządzania, a także opracowania bardziej precyzyjnych metod selekcji. Dzięki temu producenci trzody mają dziś do dyspozycji zwierzęta doskonale zrównoważone genetycznie, które gwarantują bardzo wysoką efektywność hodowli.Głos na temat tego jak zaspokoić potrzeby żywieniowe świń zabrał dr Robert Burek z Breeders of Denmark. Jego zdaniem w ostatnich latach w stopniu niespotykanym wcześniej poprawiła się wydajności loch. W Polskich fermach ponad 30 odsadzonych prosiąt staje się normą. Twierdzi, że bez odpowiedniej strategii żywieniowej lochy staną w obliczu silnego katabolizmu, co przekłada się na mniejsze i słabsze mioty oraz skrócenie okresu ich użytkowania. Dr Burek mówi także o tym, że poważnym problemem jest przeżywalność prosiąt, szczególnie w ciągu pierwszych 3 dni po urodzeniu., ponieważ prosięta rodzą się z ograniczonymi ilościami energii zmagazynowanej w formie glikogenu w wątrobie i w mięśniach, która wystarcza do normalnej aktywności jedynie przez około 16 godzin.


Kolejny prelegent gości na scenie. Dr Jascha Leenhouwers  z Global Product Manager Topigs Norsvin opowiada naszym słuchaczom o hodowli w kierunku niższej śmiertelności. Postęp genetyczny realizowany przez firmę Topigs Norsvin jest procesem konsekwentnym i komplementarnym. W takiej formule stanowi pełną odpowiedź na wyzwania, jakie przed producentami trzody chlewnej stawia rozwijający się rynek, którego ważną część stanowią rosnące oczekiwania społeczne i konsumenckie. Dr Jascha Leenhouwers mówi, że jako twórca postępu genetycznego firma Topigs Norsvin zapewnia producentom świń rozwiązania, które pomagają sprostać temu wyzwaniu na każdym etapie produkcji. Oferowane rozwiązania pozwalają na postępy w gospodarce produkcyjnej, a jednocześnie spełnianie wymagań dotyczących zrównoważonej produkcji.Na scenie obecnie zabrał głos zastępca głównego lekarza weterynarii, Mirosław Welz, który mówi o bieżącej sytuacji afrykańskiego pomoru świń w Polsce i w Europie. Sytuacja epizootyczna w związku z występowaniem ASF w Polsce i Europie jest dynamiczna. W tym roku jednak odnotowaliśmy o połowę mniej ognisk niż rok wcześniej. GLW wyjaśnia jakie działania są prowadzone na terenie naszego kraju w związku z wystąpieniem wirusa.
– Monitoring występowania choroby w populacji dzików i świń, prowadzony przez badania laboratoryjne próbek pobranych od świń i dzików. W całym kraju pobierane są próbki do badań od dzików padłych oraz zabitych w wypadkach komunikacyjnych, natomiast dodatkowo na obszarach wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 pobierane są próbki również od dzików odstrzelonych. W przypadku świń próbki do badań monitoringowych w kierunku ASF pobierane są w każdym przypadku powzięcia podejrzenia choroby w gospodarstwie. Ponadto próbkobranie wykonuje się przed przemieszczeniem świń pochodzących z obszarów wymienionych w części II i III załącznika do decyzji Komisji nr 2014/709. Prowadzone są także kampanie informacyjne dla hodowców świń, lekarzy weterynarii, myśliwych, leśników - mówi Welz.Ostatni prelegent już wygłasza swoją prezentację. Na scenie właśnie stanął Aleksander Dargiewicz  z Krajowego Związku  Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, który zrzesza producentów utrzymujących łącznie ok. 180 tys. loch, co daje roczną produkcję 4,5 mln prosiąt i tuczników. Członkowie KZP-PTCh są czołowymi producentami świń oraz podmiotami wspierającymi sektor produkcji tworząc Związek, będący silną reprezentacją całej branży. KZP – PTCh ma dzięki temu szeroki mandat do występowania w jej imieniu na forum krajowym i międzynarodowym.
1 z 116
Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek oraz Adam Koziolek, prezez Polskiego Wydawnictwa Rolniczego otwierają panel główny Forum Rolników i Agrozbiznesu w Poznaniu

Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek oraz Adam Koziolek, prezez Polskiego Wydawnictwa Rolniczego otwierają panel główny Forum Rolników i Agrozbiznesu w Poznaniu

2 z 116
Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek

Redaktor naczelny "top agrar Polska" Karol Bujoczek

3 z 116
Sala Ziemi pełna Uczestników już od samego rana

Sala Ziemi pełna Uczestników już od samego rana

4 z 116
Sala pełna słuchających Uczestników

Sala pełna słuchających Uczestników

5 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas otwarcia sesji głównej Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas otwarcia sesji głównej Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu

6 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas otwarcia sesji głównej Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas otwarcia sesji głównej Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu

7 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas przemówienia

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas przemówienia

8 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas otwarcia sesji głównej Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas otwarcia sesji głównej Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu

9 z 116
Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Karol Bujoczek - redaktor naczelny "top agrar Polska"

Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Karol Bujoczek - redaktor naczelny "top agrar Polska"

10 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Karol Bujoczek redaktor naczelny "top agrar Polska"

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz Karol Bujoczek redaktor naczelny "top agrar Polska"

11 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozmawia z Uczestnikami Forum

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozmawia z Uczestnikami Forum

12 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozmawia z Uczestnikami Forum

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski rozmawia z Uczestnikami Forum

13 z 116
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski

14 z 116
Jan Beba, redaktor "top agrar Polska" prowadzi panel: Uprawa i technnika II

Jan Beba, redaktor "top agrar Polska" prowadzi panel: Uprawa i technnika II

15 z 116
Nagroda główna - Zetor wraz z ładowaczem czeka już na odbiór Zwycięzców

Nagroda główna - Zetor wraz z ładowaczem czeka już na odbiór Zwycięzców

16 z 116
Paulina Janusz Twardowska i Anna Kurek otwierają panel świnie

Paulina Janusz Twardowska i Anna Kurek otwierają panel świnie

17 z 116
Pierwszym prelegentem na panelu: Świnie jest Gert van Beek z European Pig Producers

Pierwszym prelegentem na panelu: Świnie jest Gert van Beek z European Pig Producers

18 z 116
Uczestnicy sesji: uprawa i technika I

Uczestnicy sesji: uprawa i technika I

19 z 116
Simon Wancke, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Młodych Rolników - prelegent panelu: Młodzi Rolnicy

Simon Wancke, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Młodych Rolników - prelegent panelu: Młodzi Rolnicy

20 z 116
Podczas panelu świnie głos zabrał dr Stanisław Niemyjski z Choice Genetics Polsa

Podczas panelu świnie głos zabrał dr Stanisław Niemyjski z Choice Genetics Polsa

21 z 116
red. Marcin Jajor otworzył panel mleko

red. Marcin Jajor otworzył panel mleko

22 z 116
Simon Wencke, wiceprzewodniczcy Europejskiej Rady Młodych Rolników (po prawej) podczas wystąpienia na panelu: Młodzi Rolnicy

Simon Wencke, wiceprzewodniczcy Europejskiej Rady Młodych Rolników (po prawej) podczas wystąpienia na panelu: Młodzi Rolnicy

23 z 116
Na scenie Erwin Schopgens z European Milk Boards

Na scenie Erwin Schopgens z European Milk Boards

24 z 116
Simon Wencke, wiceprzewodniczcy Europejskiej Rady Młodych Rolników (po prawej) podczas wystąpienia na panelu: Młodzi Rolnicy

Simon Wencke, wiceprzewodniczcy Europejskiej Rady Młodych Rolników (po prawej) podczas wystąpienia na panelu: Młodzi Rolnicy

25 z 116
Simon Wencke, wiceprzewodniczcy Europejskiej Rady Młodych Rolników (po prawej) podczas wystąpienia na panelu: Młodzi Rolnicy

Simon Wencke, wiceprzewodniczcy Europejskiej Rady Młodych Rolników (po prawej) podczas wystąpienia na panelu: Młodzi Rolnicy

26 z 116
Na panel tłumnie przybyli hodowcy bydła

Na panel tłumnie przybyli hodowcy bydła

27 z 116
Panel: Młodzi Rolnicy

Panel: Młodzi Rolnicy

28 z 116
W panelu świnie referat wygłasza dr Robert Burek

W panelu świnie referat wygłasza dr Robert Burek

29 z 116
dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas panleu: Uprawai technika I

dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas panleu: Uprawai technika I

30 z 116
dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas panleu: Uprawai technika I

dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas panleu: Uprawai technika I

31 z 116
Dr Jascha Leenhouwers z Global Product Manager Topigs Norsvin opowiada naszym słuchaczom o hodowli w kierunku niższej śmiertelności

Dr Jascha Leenhouwers z Global Product Manager Topigs Norsvin opowiada naszym słuchaczom o hodowli w kierunku niższej śmiertelności

32 z 116
Artur Szymczak z firmy KUHN wyjaśnia temat - jak zagospodarować każdą kroplę wody podczas panelu: uprawa i technika I

Artur Szymczak z firmy KUHN wyjaśnia temat - jak zagospodarować każdą kroplę wody podczas panelu: uprawa i technika I

33 z 116
O systemach uprawy i nawożenia w obliczu niedoborów wody na różnych stanowiskach opowiadał Anton Stadler z firmy N.U. Agrar

O systemach uprawy i nawożenia w obliczu niedoborów wody na różnych stanowiskach opowiadał Anton Stadler z firmy N.U. Agrar

34 z 116
Wojciech Mantaj z firmy Pöttinger Landtechnik GmbH zaprezentował system ekonomicznego, zbiorczego prowadzenia pokosu PÖTTINGER CROSS FLOW zastosowany w kosiarkach dyskowych NOVACAT

Wojciech Mantaj z firmy Pöttinger Landtechnik GmbH zaprezentował system ekonomicznego, zbiorczego prowadzenia pokosu PÖTTINGER CROSS FLOW zastosowany w kosiarkach dyskowych NOVACAT

35 z 116
Na scenie obecnie zabrał głos zastępca głównego lekarza weterynarii, Mirosław Welz, który mówi o bieżącej sytuacji afrykańskiego pomoru świń w Polsce i w Europie

Na scenie obecnie zabrał głos zastępca głównego lekarza weterynarii, Mirosław Welz, który mówi o bieżącej sytuacji afrykańskiego pomoru świń w Polsce i w Europie

36 z 116
Jerzy Koronczok z firmy FarmNet

Jerzy Koronczok z firmy FarmNet

37 z 116
Damian Wiśniewski mówił, że współczesne rolnictwo w coraz większym stopniu wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne

Damian Wiśniewski mówił, że współczesne rolnictwo w coraz większym stopniu wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne

38 z 116
Marcin Liszewski z Bayer na panelu dla młodych rolników

Marcin Liszewski z Bayer na panelu dla młodych rolników

39 z 116
Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej podczas panelu świnie

Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej podczas panelu świnie

40 z 116
Podczas swojej prezentacji przedstawił razdem z dr Arturem Jakubkiem dr Mirosławem Czechlowskim jeden z testów, by pokazać, jakie mocne i słabe strony ciągnika może on uwypuklić.

Podczas swojej prezentacji przedstawił razdem z dr Arturem Jakubkiem dr Mirosławem Czechlowskim jeden z testów, by pokazać, jakie mocne i słabe strony ciągnika może on uwypuklić.

41 z 116
dr Piotr Łuczak, redaktor naczelny magazynu Profi

dr Piotr Łuczak, redaktor naczelny magazynu Profi

42 z 116
Ciągnik Zetor Major CL 80 z ładowaczem czołowym Metal-Fach trafił w ręce zwycięzców

Ciągnik Zetor Major CL 80 z ładowaczem czołowym Metal-Fach trafił w ręce zwycięzców

43 z 116
Szczęśliwi zwycięzcy konkursu czytelników top agrar Polska

Szczęśliwi zwycięzcy konkursu czytelników top agrar Polska

44 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

45 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

46 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

47 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

48 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

49 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

50 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

51 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

52 z 116
Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

Przekazanie nagrody głównej w naszym jubileuszowym konkursie - Zetora wraz z ładowaczem - nowej właścicielce i zwyciężczyni - pani Krystynie Rapta.

53 z 116
Anton Stadler z N.U. Agrar podczas sesji: Uprawa i Technika I

Anton Stadler z N.U. Agrar podczas sesji: Uprawa i Technika I

54 z 116
Artur Szymczak z Kuhn, sesja: Uprawa i technika I

Artur Szymczak z Kuhn, sesja: Uprawa i technika I

55 z 116
Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

56 z 116
Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

57 z 116
Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

58 z 116
Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

59 z 116
Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

60 z 116
Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

Joerg Rehbein, Prezes Działu Crop Science na Europę Środkową, Bayer podczas wystąpienia na seseji głównej

61 z 116
Maciej Piskorski z Banku BNP Paribas podczas wystąpienia na sesji głównej IV Forum Rolników i Agrobinesu w Poznaniu

Maciej Piskorski z Banku BNP Paribas podczas wystąpienia na sesji głównej IV Forum Rolników i Agrobinesu w Poznaniu

62 z 116
Maciej Piskorski z Banku BNP Paribas podczas wystąpienia na sesji głównej IV Forum Rolników i Agrobinesu w Poznaniu

Maciej Piskorski z Banku BNP Paribas podczas wystąpienia na sesji głównej IV Forum Rolników i Agrobinesu w Poznaniu

63 z 116
Maciej Piskorski z Banku BNP Paribas podczas wystąpienia na sesji głównej IV Forum Rolników i Agrobinesu w Poznaniu

Maciej Piskorski z Banku BNP Paribas podczas wystąpienia na sesji głównej IV Forum Rolników i Agrobinesu w Poznaniu

64 z 116
Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

65 z 116
Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

66 z 116
Przemawia Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

Przemawia Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

67 z 116
Przemawia Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

Przemawia Tassos Haniotis, dyrektor ds. strategii analiz w DG Agri, Komisja Europejska

68 z 116
Joerg Rehbein, prezes działu Crop Science na Europę Środkową Bayer oraz Karol Bujoczek, redaktor naczelny "top agrar Polska"

Joerg Rehbein, prezes działu Crop Science na Europę Środkową Bayer oraz Karol Bujoczek, redaktor naczelny "top agrar Polska"

69 z 116
prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu

prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu

70 z 116
prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu

prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu

71 z 116
Przemawia prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu

Przemawia prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu

72 z 116
prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu oraz Karol Bujoczek, redaktor naczelny "top agrar Polska"

prof. Bogdan Chojnicki, UP Poznań, ekspert ds. zmian klimatu oraz Karol Bujoczek, redaktor naczelny "top agrar Polska"

73 z 116
Sesja: Uprawa i technika I - uczestnicy

Sesja: Uprawa i technika I - uczestnicy

74 z 116
prof. dr hab. Stanisław Pietr podczas prelekcji sesji: uprawa i technika I

prof. dr hab. Stanisław Pietr podczas prelekcji sesji: uprawa i technika I

75 z 116
prof. dr hab. Stanisław Pietr podczas prelekcji sesji: uprawa i technika I

prof. dr hab. Stanisław Pietr podczas prelekcji sesji: uprawa i technika I

76 z 116
dr hab. Witold Szczepaniak UP Poznań, sesja: Uprawa i Technika I

dr hab. Witold Szczepaniak UP Poznań, sesja: Uprawa i Technika I

77 z 116
dr hab. Witold Szczepaniak UP Poznań, sesja: Uprawa i Technika I

dr hab. Witold Szczepaniak UP Poznań, sesja: Uprawa i Technika I

78 z 116
Artur Kozera z Rapool Polska, sesja: Uprawa i Technika I

Artur Kozera z Rapool Polska, sesja: Uprawa i Technika I

79 z 116
Artur Kozera z Rapool Polska, sesja: Uprawa i Technika I

Artur Kozera z Rapool Polska, sesja: Uprawa i Technika I

80 z 116
Artur Szymczak z Kuhn, sesja: Uprawa i technika I

Artur Szymczak z Kuhn, sesja: Uprawa i technika I

81 z 116
Stanisław Winiarz podczas wystąpienia na sesji: Uprawa i technika I

Stanisław Winiarz podczas wystąpienia na sesji: Uprawa i technika I

82 z 116
Stanisław Winiarz podczas wystąpienia na sesji: Uprawa i technika I

Stanisław Winiarz podczas wystąpienia na sesji: Uprawa i technika I

83 z 116
Thibault Perrier , Gospodarstwo Rolne SCEA de Villarceaux - Francja, sesja: Uprawa i technika I

Thibault Perrier , Gospodarstwo Rolne SCEA de Villarceaux - Francja, sesja: Uprawa i technika I

84 z 116
Thibault Perrier , Gospodarstwo Rolne SCEA de Villarceaux - Francja, sesja: Uprawa i technika I

Thibault Perrier , Gospodarstwo Rolne SCEA de Villarceaux - Francja, sesja: Uprawa i technika I

85 z 116
Artur Kozera z Rapool Polska, sesja: Uprawa i Technika I

Artur Kozera z Rapool Polska, sesja: Uprawa i Technika I

86 z 116
dr Barbara Raba-Przybylak z Claas Polska, sesja: Uprawa i technika II

dr Barbara Raba-Przybylak z Claas Polska, sesja: Uprawa i technika II

87 z 116
dr Barbara Raba-Przybylak z Claas Polska, sesja: Uprawa i technika II

dr Barbara Raba-Przybylak z Claas Polska, sesja: Uprawa i technika II

88 z 116
Jerzy Koronczok z firmy FarmNet

Jerzy Koronczok z firmy FarmNet

89 z 116
dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu w trakcie wystąpnienia na sesji: Uprawa i Technika II

dr Łukasz Sobiech z UP w Poznaniu w trakcie wystąpnienia na sesji: Uprawa i Technika II

90 z 116
Uczestnicy sesji: Świnie

Uczestnicy sesji: Świnie

91 z 116
Gert van Beek z European Pig Producers, sesja: Świnie

Gert van Beek z European Pig Producers, sesja: Świnie

92 z 116
dr stanisław Niemyjski z Choice Genetics, sesja: Świnie

dr stanisław Niemyjski z Choice Genetics, sesja: Świnie

93 z 116
dr Mirosław Welz, ssja: Świnie

dr Mirosław Welz, ssja: Świnie

94 z 116
dr Robert Burek, Breeders of Denmark, sesja: Świnie

dr Robert Burek, Breeders of Denmark, sesja: Świnie

95 z 116
dr Jascha Leenhouwers z Global Product Manager Topigs Norsvin, sesja: Świnie

dr Jascha Leenhouwers z Global Product Manager Topigs Norsvin, sesja: Świnie

96 z 116
Pytanie z sali do prelegenta

Pytanie z sali do prelegenta

97 z 116
Aleksander Dargiewicz z Krajowego Zwiazku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej, sesja: Świnie

Aleksander Dargiewicz z Krajowego Zwiazku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej, sesja: Świnie

98 z 116
Uczestnicy sesji: Świnie

Uczestnicy sesji: Świnie

99 z 116
Uczestnicy sesji: Świnie Świnie

Uczestnicy sesji: Świnie Świnie

100 z 116
Uczestnicy sesji: Mleko

Uczestnicy sesji: Mleko

101 z 116
Dyskusja podczas panelu: Mleko

Dyskusja podczas panelu: Mleko

102 z 116
Marek Skwira z Limagrain, sesja: Mleko

Marek Skwira z Limagrain, sesja: Mleko

103 z 116
Wojciech Mantaj, sesja: Mleko

Wojciech Mantaj, sesja: Mleko

104 z 116
dr Hab. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, sesja: Mleko

dr Hab. Paweł Górka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, sesja: Mleko

105 z 116
Erwin Schöpges z European Milk Board, sesja: Mleko

Erwin Schöpges z European Milk Board, sesja: Mleko

106 z 116
Jednym z zagadnień, o których rozmawiali prelegenci podczas panelu Mleko była presja na hodowców związana z dobrostanem zwierząt

Jednym z zagadnień, o których rozmawiali prelegenci podczas panelu Mleko była presja na hodowców związana z dobrostanem zwierząt

107 z 116
Marcin Liszewski, specjalista ds. doświadczalnictwa w uprawach rolnych i ogrodniczych

Marcin Liszewski, specjalista ds. doświadczalnictwa w uprawach rolnych i ogrodniczych

108 z 116
Damian Wisniewski, deveploper systemów i narzędzi rolnictwa precyzyjnego, CGFP, IT Agro

Damian Wisniewski, deveploper systemów i narzędzi rolnictwa precyzyjnego, CGFP, IT Agro

109 z 116
dr Jarosław Nadziak, BASF Polka, sesja: Uprawa i technika II

dr Jarosław Nadziak, BASF Polka, sesja: Uprawa i technika II

110 z 116
Jacek Jaczak, sesja: Uprawa i technika II

Jacek Jaczak, sesja: Uprawa i technika II

111 z 116
Kathleen Brehmer, N.U. Agrar

Kathleen Brehmer, N.U. Agrar

112 z 116
Panel: Uprawa i technika II prowadzili dr Maria Walerowska i Dawid Konieczka - redaktorzy "top agrar Polska"

Panel: Uprawa i technika II prowadzili dr Maria Walerowska i Dawid Konieczka - redaktorzy "top agrar Polska"

113 z 116
Paulina Janusz-Twardowska i Anna Kurek otwierają panel świnie

Paulina Janusz-Twardowska i Anna Kurek otwierają panel świnie

114 z 116
Na sali zgromadziło się wielu hodowców i producentów świń

Na sali zgromadziło się wielu hodowców i producentów świń

115 z 116
Jako pierwszy występuje Gert van Beek

Jako pierwszy występuje Gert van Beek

116 z 116
Kolejnym gościek, który zabrał głos jest dr Stanisław Niemyjski z Choice Genetics Polska

Kolejnym gościek, który zabrał głos jest dr Stanisław Niemyjski z Choice Genetics Polska

Picture of the author
Autor Artykułu:Donata Kosicka
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)