Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Forum Rolników i Agrobiznesu>

Henryk Kowalczyk: Chcę aby ubezpieczenia upraw stały się powszechne

- Mądrość ministerstwa wynika z mądrości rolników, przedsiębiorców działających w agrobiznesie. Jesteśmy po to, aby służyć rolnikom a nie by im narzucać – mówił podczas VI Forum Rolników i Agrobiznesu Henryk Kowalczyk, szef resortu rolnictwa. 

Dominika Mulak23 listopada 2021, 12:34
Zmiany w podejściu do aktualnych wyzwań, zwłaszcza w zakresie zmian klimatycznych, objęły wszystkie sektory gospodarki. W odniesieniu do rolnictwa mamy zupełnie inną filozofię jego rozwoju. Nacisk został położony na zastąpienie wspierania maksymalizacji zysku wsparciem dla rolnictwa zrównoważonego. Zmiany klimatu, wyludnianie się wsi, nadmierne zużycie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin wymusiły nowe podejście.

- Naszym niezwykle ważnym zadaniem jest obserwowanie skutków ograniczenia zużycia nawozów, czy środków ochrony roślin. Trudno sobie wyobrazić żeby Europa po wdrożeniu tych wszystkich celów politycznych miała być importerem żywności, żywności produkowanej bez żadnych ograniczeń – mówił Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi. - Wtedy byśmy nie osiągnęli celu ani środowiskowego ani tym bardziej klimatycznego jeśli chodzi o politykę klimatyczną, globalne ograniczenie emisji CO2 – dodał.

Jak podkreślał minister Kowalczyk, ta kwestia musi zostać zawarta w Krajowym Planie Strategicznym.

Więcej na płatność redystrybucyjną


Krajowy Plan Strategiczny dla Polski jest obecnie na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem będzie przekazanie go do końca grudnia Komisji Europejskiej do negocjacji. 

- Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej obejmuje, tak jak się wszyscy przyzwyczailiśmy, dwa filary płatności. I filar jest związany z płatnościami obszarowymi. Od 2023 r., dzięki utrzymaniu uzupełniającej płatności podstawowej oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną z 8,3% do 11,57% koperty finansowej na płatności bezpośrednie, średni poziom wsparcia na hektar we wszystkich gospodarstwach o wielkości do 50 ha, które stanowią 97% gospodarstw, będzie wyższy od przeciętnej unijnej – mówił Henryk Kowalczyk.

- Niezwykle ważne są ekoschematy, które mają wdrażać realizację polityki klimatycznej i środowiskowej. Na ekoschematy przeznaczone jest 25% tej pierwszej koperty czyli 4,4 mld euro – zwracał uwagę wicepremier.

W Krajowym Planie Strategicznym przewidziano 16 ekoschematów, w tym m.in. dotyczące roślin miododajnych, rolnictwa ekologicznego, czy dobrostanu zwierząt. - II filar dużo skromniejszy – główną jego pozycję stanowi dopłata ONW. Środki unijne łącznie z budżetem krajowym w tym przypadku wyniosą 1,5 mld euro – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Co ważne, w Krajowym Planie Strategicznym zdecydowano się wycofać dofinansowanie infrastruktury na obszarach wiejskich i postawić na dofinansowanie przetwórstwa. 

- W Krajowym Planie Odbudowy niezwykle istotną częścią jest dofinansowanie przetwórstwa. W momencie kiedy Krajowy Plan Odbudowy będzie uruchomiony przetwórstwo może zyskać wiele miliardów złotych - szacuje się 4 mld złotych. To jest ten zastrzyk finansowy, który jest istotny dla kraju – dodał.

Ubezpieczenia mają być powszechne


Ważnym aspektem jeśli chodzi o Krajowy Plan Strategiczny dla Polski jest kwestia zarządzania ryzykiem.

-  Otóż zarządzanie ryzykiem, nieodzowny problem rolnictwa polskiego, szczególnie jeśli mieliśmy do czynienia z latami, gdzie występowała dotkliwa susza, wymaga od nas finansowania. Środki finansowe na zarządzanie ryzykiem we Wspólnej Polityce Rolnej są istotne, ale myślę, że znacznie istotniejsze i o większej skali finansowej są środki krajowe na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych – mówił szef resortu rolnictwa.

-  I oczywiście nie mogę przegapić takiej okazji żeby zareklamować już i zachęcać do korzystania z ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt z 65% dopłatą z budżetu państwa. Mam nadzieję, że będziemy potrafili przedstawić taką ofertę ubezpieczeniową, która będzie kompleksową ofertą czyli taką, która obejmuje wszystkie możliwe ryzyka łącznie z suszą. Chcę aby ubezpieczenia stały się powszechne. Abyśmy wyszli z tego dotychczasowego schematu, czyli rozpaczliwego poszukiwania środków finansowych w momencie kiedy nas spotyka klęska żywiołowa – dodał Henryk Kowalczyk.1 z 60
Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek - VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi,.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek - VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi,.

2 z 60
Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek - VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi,

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek - VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi,

3 z 60
Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk - VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi, MTP.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk - VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi, MTP.

4 z 60
Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

5 z 60
Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

6 z 60
Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

7 z 60
Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

Podczas spotkania z ministrem z sali padały liczne pytania.

8 z 60
Uczestnicy VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi, MTP.

Uczestnicy VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi, MTP.

9 z 60
Antoine Bernet, szef Bayer CropScience w Polsce, podczas VI Forum Rolników i Agrobiznesu.

Antoine Bernet, szef Bayer CropScience w Polsce, podczas VI Forum Rolników i Agrobiznesu.

10 z 60
Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

11 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi, MTP.

VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu, Sala Ziemi, MTP.

12 z 60
Debata podczas Sesji Głównej Forum. Od lewej: Maciej Piskorski, Antoine Bernet, Artur Balazs, Henryk Kowalczyk, Jan Krzysztof Ardanowski , Wiktor Szmulewicz i Karol Bujoczek.

Debata podczas Sesji Głównej Forum. Od lewej: Maciej Piskorski, Antoine Bernet, Artur Balazs, Henryk Kowalczyk, Jan Krzysztof Ardanowski , Wiktor Szmulewicz i Karol Bujoczek.

13 z 60
Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk.

14 z 60
Szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich i były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

15 z 60
Były minister rolnictwa Artur Balazs.

Były minister rolnictwa Artur Balazs.

16 z 60
Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

17 z 60
Debata na zakończenie Sesji Głównej: Jan Krzysztof Ardanowski, Wiktor Szmulewicz i Karol Bujoczek.

Debata na zakończenie Sesji Głównej: Jan Krzysztof Ardanowski, Wiktor Szmulewicz i Karol Bujoczek.

18 z 60
Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

19 z 60
Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

20 z 60
Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

21 z 60
Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

Debata na zakończenie Sesji Głównej Forum.

22 z 60
Uczestnicy VI Forum Rolników i Agrobiznesu.

Uczestnicy VI Forum Rolników i Agrobiznesu.

23 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

24 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

25 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

26 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

27 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

28 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

29 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

30 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

31 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

32 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

33 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

34 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

35 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

36 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

37 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

38 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

39 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

40 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

41 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

42 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

43 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

44 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

45 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

46 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

47 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

48 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

49 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

50 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

51 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

52 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

53 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

54 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

55 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

56 z 60
VI Forum Rolników i Agrobiznesu

VI Forum Rolników i Agrobiznesu

57 z 60
Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i moderator Forum Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk i moderator Forum Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska.

58 z 60
Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas swojego wystąpienia.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas swojego wystąpienia.

59 z 60
Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas swojego wystąpienia.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas swojego wystąpienia.

60 z 60
Uczestnicy VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu.

Uczestnicy VI Forum Rolników i Agrobiznesu w Poznaniu.

Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)