Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Forum Rolników i Agrobiznesu>

Marcin Liszewski Bayer: Odmiany dostosowane do lokalnych warunków

Obrazek

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i zanieczyszczeniu środowiska, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz produkcja żywności dla rosnącej populacji ludzkiej – to najważniejsze wyzwania dla ludzkości. Nowe odmiany kukurydzy mają ułatwić sprostanie tym wyzwaniom – przekonywał Marcin Liszewski z firmy Bayer podczas naszego VI Forum Rolników i Agrobiznesu.

dr Maria Walerowska26 listopada 2021, 12:28
Zapewnienie żywności dla wszystkich będzie oznaczało konieczność zwiększenia wydajności gatunków uprawianych rolniczo. Jednym z najważniejszych czynników o tym decydujących, na który mamy realny wpływ, jest wybór odpowiedniej odmiany do uprawy. Odmiany są stale ulepszane, charakteryzują się coraz wyższą plennością i korzystniejszym zestawem cech jakościowych. Postęp hodowlany ma więc na celu dostosowanie nowych odmian do zmieniających się warunków produkcyjnych i rosnących oczekiwań konsumentów.

Jednym z najważniejszych, z punktu widzenia wartości gospodarczej gatunków uprawnych w Polsce i na świecie, jest kukurydza. Hodowcy wiodącej marki Dekalb, należącej do firmy Bayer, od lat prowadzą szeroko zakrojone badania i testy nad odmianami, które są przystosowane do lokalnych warunków produkcyjnych i charakteryzują się bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem nawet w trudnych warunkach uprawowych. Te unikalne właściwości wynikają z wielu różnych cech, które są charakterystyczne dla odmian powstałych w ramach takich programów hodowlanych, jak FieldShield i SiloEXTRA. Uprawa tych odmian przyczynia się do zwiększenia plonowania, poprawy istotnych cech jakościowych oraz wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa uprawy w obliczu zmiennych i nieprzewidywalnych warunków pogodowych.

Field Shield – więcej niż tolerancja na warunki stresowe


Znakiem HD, czyli Heat and Drought, w portfolio mieszańców kukurydzy marki Dekalb oznaczane były te odmiany, które posiadały podwyższoną tolerancję na wysokie temperatury i okresowe niedobory wody w glebie.

- Mieszańce te charakteryzowały się zwiększonym potencjałem plonowania zarówno w standardowych, jak i stresowych warunkach uprawowych. Poza wysoką plennością, produkty oznaczone znakiem HD wyróżniały się również: silnymi korzeniami i łodygami, wysoką aktywnością fotosyntezy, bardzo dobrą synchronizacją kwitnienia mówił Marcin Liszewski z firmy Bayer. System Field Shield jest naturalnym rozwinięciem systemu HD. Polega na bardziej kompleksowej analizie odmian oraz ocenie ich wartości na podstawie dodatkowych ważnych kryteriów, które wcześniej nie były brane pod uwagę.
 
Dzięki temu odmiany mieszańcowe kukurydzy marki Dekalb oznaczone znakiem Field Shield charakteryzują się jeszcze lepszą tolerancją na najważniejsze stresy biotyczne i abiotyczne oraz bardzo dobrą stabilnością plonowania nawet w niesprzyjających warunkach uprawowych.
 

Silo Extra – nowa generacja kiszonek


Silo Extra to program hodowlany nastawiony na uzyskanie nowej generacji odmian kukurydzy marki DEKALB wyróżniających się pod względem cech jakościowych kiszonki. Należy do niej m.in. odmiana DKC3204 (FAO 240).

- DKC3204 to odmiana przeznaczona do uprawy na kiszonkę, o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy oraz wysoką zawartością suchej masy. Cechują ją także bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki (wysoka zawartość skrobi, bardzo wysoka strawność włókna oraz wydajność mleczna). Odmiana wykształca wysokie i obficie ulistnione rośliny o wysokiej tolerancji na wyleganie i bardzo dobrej zdrowotności, a dodatkowo cechuje ja także bardzo dobry efekt stay green – podkreślał Marcin Liszewski.


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)