Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Technika>Fotowoltaika i biogaz>

Prawne aspekty inwestycji w biogazownie - mgr Tomasz Marzec (UAM Poznań)

Podczas webinarium "Kiedy warto inwestować w biogazownie?" jednym z prelegentów był mgr Tomasz Marzec z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przybliżył uczestnikom spotkania prawne aspekty związane z inwestycjami w biogazownie.

Bartłomiej Czekała3 marca 2021, 17:52
Jeżeli rolnik zdecydował się na budowę biogazowni, to dopiero pierwszy krok na długiej ścieżce jaką trzeba przejść od momentu podjęcia decyzji do rozpoczęcia eksploatacji.Proces planowania i budowy biogazowni musi mieć właściwą ścieżkę prawną. Zwłaszcza, jeżeli właściciel biogazowni chce otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem KOWR.

Na samym początku jest koncepcja powstania całej inwestycji, prace projektowe, ścieżka administracyjna, potem proces wszystkich prac budowlanych i wreszcie rozpoczęcie eksploatacji.

- W obecnym systemie prawnym w Polsce nie ma jednolitego procesu inwestycyjnego. Konieczność przeprowadzenia poszczególnych postępowań będzie zależało od warunków lokalizacji inwestycji, rocznej wydajności inwestycji i mocy instalacji w biogazowni - wskazywał mgr Tomasz Marzec. W ocenie naszego eksperta najbardziej uproszczony proces inwestycyjny jest obecnie w przypadku mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Schemat czynności formalno - prawnych podczas procesu inwestycyjnego


I etap - lokalizacja inwestycji
II etap - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
III etap - uzgodnienia dotyczące infrastruktury oraz warunki przyłączenia do sieci przesyłowej - elektroenergetycznej
IV etap - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
V etap - uzyskanie dalszych pozwoleń, przygotowanie dokumentacji technicznej projektu.
VI etap - Pozwolenie na budowę (zgłoszenie budowy)
VII etap - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (wpis do rejestru wytwórców biogazu rolniczego w KOWR).

W poszczególnych etapach mogą zachodzić zmiany. Jest to uzależnione od specyfikacji danej inwestycji.

Bez koncesji na biogaz


Jak podkreślał mgr Tomasz Marzec, podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej z biogazu rolniczego nie wymaga uzyskania żadnej koncesji. Działalność gospodarcza w zakresie biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego. Ten rejestr prowadzi Dyrektor Generalny KOWR i to on dokonuje tego wpisu. Wytwórca biogazu może zostać prosumentem energii odnawialnej lub może sprzedawać energię, ciepło lub biogaz z biogazowni jeżeli spełni określone warunki.Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)