Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Brak zaliczki przy umowie sprzedaży

Nabywca nie zapłacił mi zaliczki, choć zgodnie z umową sprzedaży powinien był to zrobić już miesiąc temu. Czy mogę teraz wycofać się z tej umowy sprzedaży?

adw. Mikołaj Pomin4 października 2020, 10:00
Zapłata zaliczki może być istotnym elementem umowy sprzedaży. W razie niewywiązania się z tego obowiązku przez kupującego sprzedający może odstąpić od umowy. Najpierw jednak muszą zostać spełnione pewne warunki. Po pierwsze, niewywiązanie się z obowiązku musi być zawinione przez kupującego; nie wystarczy, że opóźnia się z zapłatą, bowiem możliwość odstąpienia od umowy uzależniona jest od wystąpienia zwłoki, zawinionego opóźnienia.

Przykładowo, nie wystarczy zatem, by kupujący opóźniał się z zapłatą kilka dni. Wydaje się jednak, że już miesięczne przekroczenie terminu można traktować jako działanie zawinione. Po drugie, sprzedający powinien wyznaczyć swemu kontrahentowi odpowiedni termin do zapłaty z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie mógł odstąpić od umowy. Dopiero po upływie tego terminu dopuszczalne jest odstąpienie od kontraktu. 


Trzeba jednak zaznaczyć, że ostatecznie możliwość odstąpienia zależeć będzie od jeszcze innych okoliczności szczególnych dla danej sprawy, takich jak wysokość zaliczki, termin zawarcia umowy sprzedaży czy też inne warunki umowy ustalone przez strony. Zanim oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone, warto skonsultować się z prawnikiem, który oceni, czy okoliczności danej sprawy uzasadniają takie jej zakończenie.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)