Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Rozbudowa chlewni wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

Gdzie można znaleźć informacje na temat tego, czy planowana przeze mnie rozbudowa chlewni wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

adw. Mikołaj Pomin31 października 2021, 08:07
Katalog przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zawiera rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Do pierwszych z nich zalicza się, m.in. chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza) – § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia.

Potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą z kolei chów lub hodowla zwierząt inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (§ 3 ust. 1 pkt 102).

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymagają sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, której dokonuje się w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia). Przed realizacją inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko konieczność sporządzenia oceny oddziaływania stwierdza dopiero właściwy organ.

Wtedy taka ocena przeprowadzana jest przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że każda inwestycja wymaga dodatkowo badania, czy ewentualnie nie wpływa na obszary chronione Natura 2000. Generalnie zatem decyzja środowiskowa wymagana jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

adwokat Mikołaj Pomin
Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)