Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Koncepcja gospodarstwa ekologicznego

Obrazek

Zakłada w dużym uproszczeniu, że jest to samowystarczalny organizm o zamkniętym obiegu materii i energii, czyli produkcja roślinna nierozerwalnie związana jest z produkcją zwierzęcą.

dr Mirosława Wieczorek17 września 2016, 21:31

Przejście z systemu konwencjonalnego na ekologiczny wiąże się z tzw. okresem konwersji czyli gospodarowaniem wg zasad rolnictwa ekologicznego pod nadzorem jednostki certyfikującej, ale bez prawa znakowania produktów jako ekologiczne. Konwersja rozpoczyna się w momencie przystąpienia gospodarstwa do systemu kontroli i trwa dla upraw rocznych 24 miesiące poprzedzające siew roślin, których plon może uzyskać status 
produktu ekologicznego (także 24 miesiące poprzedzające zbiór pasz z trwałych użytków zielonych).

Zwierzęta ekologiczne, czyli jakie?

Zwierzęta ekologiczne to te, które od urodzenia są utrzymywane w gospodarstwach ekologicznych. Wyjątek dotyczy zwierząt znajdujących się fizycznie w gospodarstwie przystępującym do rolnictwa ekologicznego – po 24 miesiącach konwersji całego gospodarstwa mogą one (oraz ich produkty) uzyskać status ekologicznych. Zwierzęta dokupowane powinny pochodzić z innego gospodarstwa ekologicznego. Prawodawca dopuszcza zakup zwierząt ze źródeł konwencjonalnych wyłącznie w celach hodowlanych i wieku do 6. miesięcy w liczbie do 10% istniejącego stada. Okres konwersji dokupionych zwierząt, by móc sprzedawać ich produkty jako ekologiczne wynosi dla bydła mlecznego – 6 miesięcy. Zwierzęta i produkty zwierzęce z okresu konwersji mają wciąż status konwencjonalnych.

Produkcję ekologiczną w naszym kraju reguluje Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009. Nr 116, poz.975).

Co do koryta?

Niestety, wydajność zwierząt produkujących mleko ekologiczne w Polsce jest dość niska – około 86% średniej wydajności całej populacji krów, która wynosi 5330 kg mleka rocznie. Główną tego przyczyną jest niska jakość skarmianych pasz objętościowych, które stanowią bazę żywienia krów w ekologii. Podstawową paszą objętościową w letnim żywieniu krów jest pastwisko. Trwałe użytki zielone w odpowiedniej kulturze, mogą dostarczyć zwierzęciu wystarczającą ilość składników pokarmowych potrzebną do wyprodukowania 20-25 kg mleka dziennie (czyli około 7 tys. kg w laktacji). Biorąc pod uwagę wartość pokarmową zielonki z runi pastwiskowo-łąkowej powinno się ją wypasać lub kosić we wczesnych stadiach rozwojowych – najlepiej  w stadium od końca strzelania w źdźbło do początku kłoszenia, nie później jednak niż w okresie kłoszenia traw dominujących w runi. Zbieranie porostu pastwiskowo-łąkowego w późniejszych stadiach rozwojowych nie tylko obniża wartość pokarmową paszy, ale także opóźnia sprzęt i użytkowanie kolejnych pokosów.

Pastwisko to nie wszystko

Skarmianie krów w oparciu o pastwisko – w okresie letnim lub kiszonką z traw przewiędniętych – w okresie zimowym, a więc w oparciu o pasze bogate we frakcję białka szybko rozkładalnego w żwaczu, wymaga uzupełniania paszami  bogatymi w skrobię, niezbędnymi w procesie syntezy mikrobiologicznej. Polepszenie wykorzystania białka rozkładanego w żwaczu – przy skarmianiu zielonki pastwiskowej lub kiszonki z porostu łąkowego, uzyskuje się zwykle przez wprowadzenie do dawki pokarmowej pasz bogatych w łatwo fermentujące węglowodany (ziarno zbóż) lub inne produkty bogate w skrobię (kiszonka z kukurydzy).

Podobne efekty uzyskuje się przez wprowadzenie do dawki pokarmowej produktów bogatych w łatwo rozkładane włókno (np. wysłodki buraczane suszone lub otręby zbożowe). Zaleca się, by w zimowym żywieniu bydła stosować mieszane dawki pokarmowe, złożone z dwóch rodzajów pasz objętościowych soczystych, to jest kiszonek energetycznych (np. z kukurydzy lub całych roślin zbożowych) oraz kiszonek białkowych (np. kiszonki lucerny z trawą lub traw przewiędniętych). Alternatywą dla kiszonek energetycznych mogą być rośliny okopowe. Siano łąkowe lub z innych roślin zielonych (np. mieszanki motylkowo-trawiaste), może także stanowić wyłączną paszę objętościową.

I trochę treściwych…

Podstawowym komponentem mieszanek treściwych stosowanych w gospodarstwach ekologicznych powinno być ziarno jęczmienia. W mieszankach treściwych można również stosować inne gatunki zbóż: gniecioną kukurydzę, pszenicę, owies, pszenżyto czy żyto oraz pasze wysokobiałkowe (takie jak groch, bobik, łubin) i produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego (makuchy, wysłodki). Kukurydzę uprawianą na kiszonkę można zastąpić z dobrym skutkiem kiszonkami z całych roślin zbożowych (GPS).

Z produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego duże znaczenie w żywieniu bydła mlecznego w gospodarstwach ekologicznych mają otręby zbożowe, wysłodki buraczane suche oraz makuchy z nasion roślin oleistych (np. rzepaku, słonecznika).

A na dodatek…

Z dodatków paszowych stosowanych w ekologicznym żywieniu bydła dozwolone są naturalne stymulatory wzrostu, które przyczyniają się do poprawy przyrostów masy ciała i zmniejszenia zużycia paszy. Można do nich zaliczyć preparaty probiotyczne, drożdże, enzymy paszowe oraz zioła. W produkcji ekologicznej dopuszcza się również stosowanie przemysłowych mieszanek mineralnych w mieszankach treściwych, w ilości 2-3%.

W skrócie

Pasze stosowane w gospodarstwie produkującym mleko z certyfikatem ekologicznym, najlepiej by pochodziły z własnego gospodarstwa; jeśli jest to niemożliwe – z innego gospodarstwa z certyfikatem eko. Zabronione jest stosowanie koncentratów przemysłowych i mieszanek pełnoporcjowych, pasz wytwarzanych z udziałem GMO.
 Nie wolno podawać stymulatorów wzrostu, syntetycznych aminokwasów, a antybiotyki tylko w sytuacji absolutnej konieczności, przy czym okres karencji jest jeszcze raz tak długi jak podawany przez producenta leku.
dr inż. Jan Golba
jednostka certyfikująca AGRO BIO TESTPicture of the author
Autor Artykułu:dr Mirosława Wieczorek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)