Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Kontrahent nie płaci za towar

Kontrahent – broker towarowy nie płaci nam, jako grupie producentów, za płody. Co robić?

adw. Mikołaj Pomin13 listopada 2020, 10:40
Grupa producentów rolnych współpracuje z brokerem na podstawie spisanej umowy. Może ona zawierać postanowienia na wypadek niewykonania umowy przez jedną ze stron. W razie, gdy takich zapisów w niej brak, można posiłkować się przepisami ogólnymi.

Wynika z nich, że po pierwsze, grupa ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem umowy do czasu zapłaty zaległych należności.

Po drugie, może wyznaczyć kontrahentowi termin do zapłaty należności i zastrzec, że w przypadku jego niedochowania, odstąpi od umowy.

Wreszcie, grupa producencka może bez rozwiązywania umowy skierować sprawę o zaległą płatność na drogę sądową.

Wybór rozwiązania powinien być poprzedzony wnikliwą analizą tego, jakie konsekwencje może za sobą nieść; chodzi o sprzedaż kolejnych partii towarów, szukanie nowych kontrahentów itp. Niezależnie od tego, które z rozwiązań zostanie wybrane, grupa ma prawo do odsetek za opóźnienie.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)