Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Odmiany ozimin w pliku Excela

Obrazek

W badaniach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego COBORU jest 275 odmian ozimin. Samej pszenicy ozimej ocenia się niespełna 90 odmian. Natomiast oceniane cechy, takie jak plony, MTZ, właściwości jakościowe oraz odporność na choroby i czynniki środowiska powodują, że mamy tysiące danych na temat odmian. I bardzo dobrze! Lepiej mieć te dane z niezależnego źródła, niż domyślać się lub być zmuszonym do zaufania danym firmowym. Jednak jak zapanować nad setkami danych? Pomocą będzie przygotowany dla Czytelników „top agrar Polska” plik z bazą danych w formie arkusza kalkulacyjnego.

Tomasz Czubiński24 sierpnia 2016, 09:40

Plik arkusza kalkulacyjnego dostępny jest pod poniższym linkiem, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej:

link

Krótka instrukcja obsługi bazy odmian

Baza odmian jest przygotowana w formie skoroszytu arkuszy programu Excel wersji *.xlsx. Zawiera 14 arkuszy (widoczne jako zakładki po lewej stronie u dołu – jeśli w komputerze nie widać wszystkich, należy je przesunąć strzałką w prawo lub w lewo). Mamy następujące arkusze:

 • pszenica_ozima
 • pszenica_plon_rejony
 • pszenżyto_ozime
 • pszenżyto_ozime_plony_rejony
 • żyto_populacyjne
 • żyto_mieszańcowe
 • żyto_plony_rejony
 • jęczmień_ozimy
 • jęczmień_ozimy_plony_rejony
 • rzepak_ozimy_populacyjne
 • rzepak_ozimy_mieszańcowePDO
 • rzepak_ozimy_mieszańcowe_nowe
 • rzepak_ozimy_plony_rejony
 • plony_razem

W arkuszach z samą nazwą gatunku rośliny znajdują się dane z badań PDO i rejestrowych na temat cech zarejestrowanych w KR odmian (a także czasem z listy CCA). Są to cechy na temat plonowania zbóż na dwóch poziomach agrotechniki i plonowania rzepaku, a także wiele innych cech odmian (odporność na czynniki środowiska, odporność na choroby, cechy jakości plonu, wczesność, MTN itp.). W przypadku żyta i rzepaku odmiany są scharakteryzowane w dwóch arkuszach – osobno odmiany populacyjne, a osobno odmiany mieszańcowe (porównywanie ich cech, a szczególnie plonowania w ramach jednej grupy może wprowadzać w błąd).

W arkuszach z dopiskiem „rejony” znajdują się dane na temat plonowania odmian w rejonach geograficznych Polski, na które składają się 2–3 województwa (mapki z numeracją regionów wklejone w arkusz). Dane te pochodzą z doświadczeń prowadzonych w stacjach zlokalizowanych w tych rejonach i lepiej obrazują przydatność odmian dla danego terenu. Dane te zawierają tylko wyniki plonowania – dla zbóż na dwóch poziomach agrotechniki, dla rzepaku na jednym.

Ostatni arkusz o nazwie plony_razem zawiera zestawienie wszystkich odmian ozimin (zbóż i rzepaku) w formie jednej tabeli, ze średnimi krajowymi plonami z badań COBORU. Nie ma w nim już rozgraniczenia na odmiany populacyjne i mieszańcowe.

Wszystkie tabele w arkuszach są przygotowane w formie formularza bazy danych. Umożliwia to ich łatwe sortowanie lub filtrowanie. Formularz bazy danych ma w wierszu nagłówkowym charakterystyczne strzałki, skierowane grotem w dół. Umożliwiają one właśnie sortowanie i filtrowanie danych. Klikając strzałkę rozwinie się menu, w którym znajdziemy m.in. polecenia „sortuj malejąco, sortuj rosnąco”.


Przykład 1.

Jeśli szukamy najnowszych odmian, to w kolumnie „rok rejestracji” klikamy strzałkę i wybieramy opcję „sortuj malejąco”. Odmiany uszeregują się w tabeli od zarejestrowanych w roku 2016 do starszych.


Przykład 2.

Jeśli szukamy najwyżej plonujących odmian na poziomie a2, to w kolumnie „plon ziarna (dt/ha) a2” klikamy strzałkę i wybieramy opcję „sortuj rosnąco”. Odmiany uszeregują się w ten sposób, że na samej górze znajdą się odmiany o najwyższym plonowaniu na poziomie a2.


Formularz bazy danych umożliwia także filtrowanie – czyli wyświetlanie tylko interesujących nas danych, których kryteria zdefiniujemy. Filtrowanie danych jest niezależne od sortowania i może być przeprowadzone przed sortowaniem lub bez sortowania. Sortowanie może być także przeprowadzone po filtrowaniu danych.


Przykład 3.

Jeśli z uszeregowanej wg wielkości plonu na a2 bazy odmian chcemy obejrzeć tylko odmiany z grupy A, to klikamy strzałkę w kolumnie „grupa” i w tym konkretnym menu znajdziemy opcje: (zaznacz wszystko), A, B, C, E. Wystarczy wtedy odznaczyć znacznik przy literach (oznaczających grupy technologiczne pszenicy), pozostawiając zaznaczony tylko przy literze A (lub innej, jeśli szukamy odmian z innych grup). Wyświetlą się posortowane wg plonu odmiany tylko z zaznaczonej grupy A. Można też pozostawić znacznik włączony przy dwóch lub więcej opcjach, np. jednocześnie A i E. Wtedy wyświetlą się odmiany z tych dwóch grup.


Przykład 4.

Jeśli wśród wyszukanych odmian z grupy A szukamy tylko odmian o wyższej odporności na wyleganie, to można teraz przejść do kolumny „wyleganie (skala 9 st.)”, kliknąć strzałkę i w opcjach filtrowania (tam gdzie mamy polecenie „wybierz”) wybrać opcję „większe niż” lub „większe lub równe niż” i w polu obok wpisać interesującą nas ocenę wylegania w skali 9-stopiowej, np. 6. Wyświetlą się nam odmiany z wcześniej filtrowanej grupy technologicznej A o odporności na wyleganie 6 i lepszej.


Przykład 5.

Jeśli jednak wśród wyświetlonych odmian o zakładanej odporności na wyleganie chcemy widzieć także odmiany z innych grup technologicznych, wystarczy wtedy ponownie kliknąć strzałkę w kolumnie „grupa” i wybrać opcję „wyczyść filtr”. Spowoduje to wyświetlenie odmian z wszystkich grup technologicznych o zakładanej odporności na wyleganie.
Filtrowanie można jednocześnie prowadzić w kilku kolumnach – praktycznie tak długo, jak opcje pozwolą na wyświetlanie odmian.


 

UWAGA! Przed kolejnym wyborem wg innych opcji warto jednak wyczyścić filtry we wszystkich kolumnach. Jeśli tego nie zrobimy i przez przypadek zostawimy zadany gdzieś filtr, baza będzie nam wyświetlać tyko część odmian, ukrywając te, które nie spełniają warunków zadanych w filtrze, który pozostał niewyczyszczony.

Arkusz o nazwie „plony_razem” zawiera zestawienie plonów wszystkich ozimin bez podziału na typ odmian. Umożliwia on wyszukiwanie odmian poprzez najlepiej po pierwsze filtrowanie wg gatunku (kolumna „gatunek”), a potem wg plonu na wybranym poziomie agrotechniki.


Przykład 6.

Chcemy poznać uszeregowanie plonowania odmian rzepaku, aby przekonać się, jak plasuje się wybrana przez nas odmiana. W tym celu w kolumnie „gatunek” filtrujemy, pozostawiając włączony znaczniki przy opcjach „rzepak mieszańcowe” i „rzepak populacyjne”, a następnie w kolumnie plon zadajemy opcję „sortuj malejąco” (czyli od najwyższych do najniższych). W tabeli wyświetlą się wszystkie odmiany rzepaku, uszeregowane od najwyższych do najniższych plonów.

Podziel się z nami swoją opinią

Ponieważ po raz pierwszy przekazujemy Państwu taką bazę danych, interesuje nas jej przydatność. Wszystkich chętnych prosimy o konstruktywne komentarze na e-maila: listy@topagrar.pl.

Prosimy o informacje:

 • Czy i w jakim stopniu baza odmian jest przydatna?
 • Czy skorzystali z niej Państwo w celu wyboru odmiany, czy tylko w celu sprawdzenia cech już zakupionej odmiany?
 • Co należy w niej poprawić?
 • Jakie inne cechy czy dane powinna zawierać baza odmian?
 • Wśród autorów przysłanych komentarzy rozlosujemy upominki redakcyjne.

tcz

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)