Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Odmiany zbóż jarych i kukurydzy w pliku Excela

Obrazek

W badaniach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego COBORU są 93 odmiany zbóż jarych i 66 odmian kukurydzy. W porównaniu do 275 odmian zbóż ozimych to niewielka liczba, ale... i tak warto podczas wybierania właściwej dla swojego pola kreacji, przeanalizować cechy odmian za pomocą pliku Excela.

Tomasz Czubiński9 lutego 2017, 08:55

Będzie to szczególnie przydatne u jęczmienia jarego, którego lista w PDO jest najdłuższa spośród odmian zbóż jarych i obejmuje 40 pozycji.

Oceniane cechy, takie jak plony, MTZ, właściwości jakościowe oraz odporność na choroby i czynniki środowiska powodują, że mamy setki danych na temat odmian. I bardzo dobrze! Pomocą będzie przygotowany dla Czytelników „top agrar Polska” plik z bazą danych w formie arkusza kalkulacyjnego.

Plik arkusza kalkulacyjnego dostępny jest po podaniu lub aktualizacji danych prenumeratora lub nowego Czytelnika „top agrar Polska”.

Formularz zapisu na otrzymanie bazy odmian znajduje się pod tym linkiem.

 

Krótka instrukcja obsługi bazy odmian

Baza odmian jest przygotowana w formie skoroszytu arkuszy programu Excel wersji *.xlsx. Zawiera 9 arkuszy (widoczne jako zakładki po lewej stronie u dołu – jeśli w komputerze nie widać wszystkich, należy je przesunąć strzałką w prawo lub w lewo). Mamy następujące arkusze:

  • pszenica_jara,
  • LOZ_pszenica_jara,
  • pszenżyto_jare,
  • jęczmień jary,
  • jęczmień jary,
  • owies,
  • LOZ_owies,
  • kukurydza_na_kisoznkę,
  • kukurydza_na_ziarno

W arkuszach z samą nazwą gatunku rośliny znajdują się dane z badań PDO i rejestrowych na temat cech zarejestrowanych w KR odmian (a także czasem z listy CCA). Są to cechy na temat plonowania zbóż na dwóch poziomach agrotechniki (oprócz owsa - jeden poziom agrotechniki).

W arkuszach z dopiskiem „LOZ” znajdują się dane na temat list odmian zalecanych na 2016 r. (na rok 2017 danych COBORU jeszcze nie ma – stan na 20 stycznia 2017 r.).

Wszystkie tabele w arkuszach są przygotowane w formie formularza bazy danych. Umożliwia to ich łatwe sortowanie lub filtrowanie. Formularz bazy danych ma w wierszu nagłówkowym charakterystyczne strzałki, skierowane grotem w dół. Umożliwiają one właśnie sortowanie i filtrowanie danych. Klikając strzałkę rozwinie się menu, w którym znajdziemy m.in. polecenia „sortuj malejąco, sortuj rosnąco”.


Przykład 1.

Jeśli szukamy najnowszych odmian, to w kolumnie „rok rejestracji” klikamy strzałkę i wybieramy opcję „sortuj malejąco”. Odmiany uszeregują się w tabeli od zarejestrowanych w roku 2016 do starszych.

Przykład 2.

Jeśli szukamy najwyżej plonujących odmian na poziomie a2, to w kolumnie „plon ziarna (dt/ha) a2” klikamy strzałkę i wybieramy opcję „sortuj rosnąco”. Odmiany uszeregują się w ten sposób, że na samej górze znajdą się odmiany o najwyższym plonowaniu na poziomie a2.

Formularz bazy danych umożliwia także filtrowanie – czyli wyświetlanie tylko interesujących nas danych, których kryteria zdefiniujemy. Filtrowanie danych jest niezależne od sortowania i może być przeprowadzone przed sortowaniem lub bez sortowania. Sortowanie może być także przeprowadzone po filtrowaniu danych.


Przykład 3.

Jeśli z uszeregowanej wg wielkości plonu na a2 bazy odmian chcemy obejrzeć tylko odmiany z grupy A, to klikamy strzałkę w kolumnie „grupa” i w tym konkretnym menu znajdziemy opcje: (zaznacz wszystko), A, B, C, E. Wystarczy wtedy odznaczyć znacznik przy literach (oznaczających grupy technologiczne pszenicy), pozostawiając zaznaczony tylko przy literze A (lub innej, jeśli szukamy odmian z innych grup). Wyświetlą się posortowane wg plonu odmiany tylko z zaznaczonej grupy A. Można też pozostawić znacznik włączony przy dwóch lub więcej opcjach, np. jednocześnie A i E. Wtedy wyświetlą się odmiany z tych dwóch grup.

Przykład 4.

Jeśli wśród wyszukanych odmian z grupy A szukamy tylko odmian o wyższej odporności na wyleganie, to można teraz przejść do kolumny „wyleganie (skala 9 st.)”, kliknąć strzałkę i w opcjach filtrowania (tam gdzie mamy polecenie „wybierz”) wybrać opcję „większe niż” lub „większe lub równe niż” i w polu obok wpisać interesującą nas ocenę wylegania w skali 9-stopiowej, np. 6. Wyświetlą się nam odmiany z wcześniej filtrowanej grupy technologicznej A o odporności na wyleganie 6 i lepszej.

Przykład 5.

Jeśli jednak wśród wyświetlonych odmian o zakładanej odporności na wyleganie chcemy widzieć także odmiany z innych grup technologicznych, wystarczy wtedy ponownie kliknąć strzałkę w kolumnie „grupa” i wybrać opcję „wyczyść filtr”. Spowoduje to wyświetlenie odmian z wszystkich grup technologicznych o zakładanej odporności na wyleganie.

Filtrowanie można jednocześnie prowadzić w kilku kolumnach – praktycznie tak długo, jak opcje pozwolą na wyświetlanie odmian.


UWAGA! Przed kolejnym wyborem wg innych opcji warto jednak wyczyścić filtry we wszystkich kolumnach. Jeśli tego nie zrobimy i przez przypadek zostawimy zadany gdzieś filtr, baza będzie nam wyświetlać tyko część odmian, ukrywając te, które nie spełniają warunków zadanych w filtrze, który pozostał niewyczyszczony.

tczPicture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)