Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Podział majątku przy rozwodzie

W 1997 r. rozwiodłem się z żoną. Wyprowadziłem się ze wspólnego gospodarstwa i kupiłem własne. Czy po tylu latach od rozwodu mogę starać się o podział majątku? Czy moje prawa się przedawniły?

adw. Mikołaj Pomin5 października 2020, 16:35
Prawo żądania podziału majątku wspólnego (kiedyś nazywanego dorobkowym) nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że każdy z małżonków może się domagać podziału majątku w każdym czasie. Podział majątku może nastąpić dopiero wtedy, gdy między małżonkami zniesiona zostanie wspólność majątkowa, a więc dopiero po rozwodzie, orzeczeniu separacji czy zniesieniu wspólności poprzez umowę lub orzeczeniem sądu.

W czasie trwania wspólności podział jest niedopuszczalny. Czytelnik zatem nawet po ponad dwudziestu latach od rozwodu ma prawo żądać podziału majątku wspólnego. Byli małżonkowie mogą się porozumieć i zawrzeć umowę u notariusza (w skład gospodarstwa wchodzi prawo własności nieruchomości) lub pozostawić rozstrzygnięcie sądowi.

Sąd w sprawie o podział majątku ustala skład majątku i jego wartość. Ponadto, może ustalić nierówne udziały w tym majątku (na żądanie strony), rozlicza wzajemne roszczenia stron postępowania. Wśród roszczeń mogą znaleźć się przykładowo: roszczenia o rozliczenie nakładów na majątek wspólny z majątku osobistego jednej ze stron (np. koszty remontu budynku wykonane po rozwodzie), roszczenie o udział w dopłatach unijnych itp. Sprawy o podział majątku prowadzą sądy rejonowe.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)