Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Polityka sprzeciwu wobec GMO będzie kontynuowana

Obrazek

Nowy minister rolnictwa Grzegorz Puda podtrzymuje dotychczasową politykę sprzeciwu wobec GMO. Resort rolnictwa przygotowuje projekt rozporządzenia, które zakaże wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810.

wk16 lutego 2021, 11:11

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 weszło w życie 28 stycznia 2013 r. Zakazało ono stosowania 235 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 wpisanych w 30 wydaniu Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych. Powyższe rozporządzenie było potem co rok zmieniane. Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach krajowych wszystkich odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy jako zakazanych do stosowania w kraju, a znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Unii Europejskiej. W związku z tym, że każdego roku we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych są dokonywane zmiany polegające na wpisaniu nowych odmian MON 810 bądź usunięciu części z nich z unijnego katalogu, wykaz odmian zakazanych do stosowania w Polsce należy zaktualizować.

W wykazie prac legislacyjnych rządu na ten rok znalazło się już rozporządzenie dotyczące kontynuowania polityki sprzeciwu wobec GMO.

- Zmiana krajowego wykazu odmian będzie polegała wyłącznie na dopisaniu odmian, które zostały dopisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych w roku 2020. Odmiany, które zostały usunięte ze Wspólnego Katalogu nie są prewencyjnie usuwane z listy krajowej. Służy to zapobieganiu stosowania tych odmian, które co prawda nie widnieją na listach Wspólnego Katalogu, ale mogą być zachowane w zapasach producentów nasion. Krajowy wykaz zakazanych do uprawy odmian należy zaktualizować przed rozpoczęciem wiosennych siewów kukurydzy – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.  

Stosowanie się do zakazu jest w Polsce kontrolowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych PIORIN zawsze apeluje do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie PIORIN przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego.

Kontrola zakazu upraw GMO przez PIORIN jest realizowana poprzez laboratoryjną kontrolę materiału siewnego, kontrolę plantacji nasiennych oraz kontrolę następujących plantacji produkcyjnych:

  • kukurydza,
  • rzepak jary i ozimy,
  • soja.

Drugą genetycznie zmodyfikowaną uprawą, która została zakazana na terytorium kraju jest ziemniak Amflora. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)