Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Problematyczna budowa drogi przez gminę

Niedawno dowiedziałem się, że na mojej ziemi gmina zamierza wybudować drogę (jest już wydana decyzja). Nikt mi nie doręczył żadnej decyzji i nie mogłem złożyć odwołania. Starostwo, które wydało decyzję, poinformowało mnie, że o decyzji zawiadomiono mnie na adres wpisany do katastru, choć jest to adres nieaktualny. Czy starostwo postąpiło słusznie?

adw. Mikołaj Pomin11 listopada 2020, 10:16
Starostwo postąpiło w tej sprawie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2018 r., poz. 1747), która dotyczy tej sprawy, ustala uproszczone zasady prowadzenia postępowań w sprawie budowy dróg. Uproszczenie to polega, między innymi na tym, że decyzje wyrażające zgodę na budowę są obwieszczane (w gminie, na stronach ich Biuletynu Informacji Publicznej). Ustawa przewiduje również, że właściciele nieruchomości, na których ma zostać wybudowana droga mogą być zawiadamiani o wydaniu decyzji na adres ujawniony w katastrze.

Podkreślić należy, że to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do aktualizacji danych zawartych w katastrze. Podsumowując, starosta mógł wydać decyzję wyrażającą zgodę na budowę drogi i obwieścić o jej wydaniu publicznie i dodatkowo zawiadomić właścicieli o decyzji i to na adresy ujawnione w katastrze, także wtedy, gdy adresy te były nieaktualne.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)