Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Szkody po wichurze w starym budynku

Wichura zniszczyła mi budynek inwentarski liczący kilkadziesiąt lat. Jak się wylicza wartość takich budynków przy likwidacji szkody?

adw. Mikołaj Pomin12 listopada 2020, 10:25
Zasady likwidacji szkody z reguły określają ogólne warunki ubezpieczenia (o.w.u.). Generalnie wycena w wieloletnich budynkach jest z pewnością czasochłonna, a jej efekt nierzadko budzi kontrowersje u poszkodowanych. Bierze się to stąd, że najczęściej wyceniania jest ona przez ubezpieczyciela na podstawie wyceny rzeczoznawcy dokonaną metodą odtworzeniową. Należy przyznać, że ta metoda wydaje się być najbardziej miarodajna w takich przypadkach, choć diabeł, jak zawsze tkwi w szczegółach, tj. w rzetelności rzeczoznawcy i podejściu do wyceny.

W skrócie, metoda odtworzeniowa ma na celu ustalenie kosztów wytworzenia (wybudowania) obiektu budowlanego, pomniejszonych o jego zużycie. Właśnie ten ostatni element budzi największy sprzeciw ubezpieczonych, gdyż wysokość ustalonego odszkodowania uwzględniająca zużycie budynku nie pozwala pokryć wszystkich kosztów związanych z odtworzeniem (odbudowaniem) budynku. Przy ustaleniu kosztów odtworzenia przyjmuje się te same lub takie same technologie i materiały, a jeśli nie są już wytwarzane bądź wykorzystywane – najbardziej do nich zbliżone. Poza materiałami i technologią, znaczenie ma również jakość wykonania oraz stan techniczny wycenianego obiektu przed szkodą.

Oczywiście, szacowanie szkody winno być poprzedzone oględzinami obiektu przez rzeczoznawcę.
W miarę możliwości aktywnie należy brać udział w oględzinach, a po sporządzeniu wyceny, żądać od ubezpieczyciela udostępnienia jej kopii. Co prawda, dla ubezpieczyciela wycena jest podstawą ustalenia i wypłaty odszkodowania, jednak poszkodowany ma prawo kwestionować ustalenia rzeczoznawcy oraz wysokość odszkodowania, nawet na drodze sądowej.

adw. Mikołaj Pomin, fot. Straż Pożarna 


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)