Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Info+>

Uważaj na jakość zbóż!

Obrazek

Zróżnicowana sytuacja pogodowa w okresie żniwnym spowodowała, że jakość zbóż paszowych jest bardzo różna.

22 października 2014, 13:06

Zapytaliśmy specjalistów z firm paszowych, ile białka jest w tegorocznym ziarnie i jakie ma to przełożenie na receptury mieszanek dla świń.

Prof. Daniel Korniewicz, LNB
Wyniki analiz chemicznych zbóż dowodzą, że tylko 30% ocenianych prób odpowiada średnim wartościom zamieszczonym w normach żywienia. Pozostałe 70% ma wartości wyższe lub niższe. Dowodzi to o potrzebie systematycznej oceny zawartości składników pokarmowych w skarmianych zbożach.

Ocena taka przeprowadzona po zbiorach powinna stanowić podstawę optymalizacji składu mieszanek i dawek pokarmowych dla zwierząt. Co jednak robić, gdy ziarno zbóż pochodzi z zakupu i to nie jednorazowego, od jednego producenta oferującego wyrównany materiał, lecz jest „na bieżąco kupowane stosownie do ofert rynkowych”. W takiej sytuacji zmuszeni jesteśmy oprzeć się o średnią wartość pokarmową zbóż w danym regionie lub wręcz w kraju.

W tym roku generalnie w Polsce odnotowaliśmy wysokie zbiory pszenicy, co niestety przełożyło się na spadek zawartości białka w ziarnie. W oparciu o przeanalizowane 1550 prób pszenicy z różnych rejonów kraju średnia zawartość białka w ziarnie pszenicy obniżyła się z ponad 12 do 11,4%. Trzeba to koniecznie uwzględnić przy układaniu mieszanek, a następnie potwierdzić lub skorygować przyjęte wartości w oparciu o oznaczenie zawartości białka w wyprodukowanej mieszance pełnoporcjowej.

 

Zawartość białka ogólnego w tegorocznych ziarnach zbóż (LNB, 2014)

 

Rodzaj zboża

 

Pszenica

Pszenżyto

Żyto

Jęczmień ozimy

Owies

Min

8.4

7.4

7.0

7.6

7.9

Max

16.1

14.6

11.7

13.7

13.1

Średnia

11.4

10.0

8.7

10.3

10.3

Liczba próbek

1550

491

108

382

30

 

Karol Owczarek, Cargill
Tegoroczne zbiory pszenicy, pszenżyta i jęczmienia już za nami. Rozpoczęły się też żniwa kukurydzy dla odmian z krótszym FAO, możemy wiec pokusić się o pierwsze wnioski, dotyczące jakości tegorocznych zbiorów oraz przydatności poszczególnych zbóż do produkcji pasz.

Sprzyjające wegetacji warunki pogodowe spowodowały, że rolnicy nie mieli potrzeby stosowania pełnej dawki azotowej w nawożeniu pszenicy, w rezultacie czego, w tym sezonie udział niskobiałkowej pszenicy paszowej w całkowitej krajowej produkcji pszenicy jest dużo wyższy niż w roku ubiegłym i wynosi ok 30%.

Pszenica paszowa jest głównie dostępna w południowej i wschodniej części kraju, a poziom białka w tej pszenicy waha się od 10,5 do 12,5%. Pozostała część kraju obfituje w większą ilość pszenicy konsumpcyjnej z średnim poziomem białka od 11,5 do 13,5%. Dla porównania, zeszłoroczne zbiory w 95% były zbiorami pszenicy konsumpcyjnej, ze średnim poziomem białka od 11 do 15%.W pszenżycie poziom białka jest zbliżony do poziomu z roku ubiegłego i waha się średnio od 9,5 do 11%. Podobny zakres notujemy dla jęczmienia.
Taka sytuacja może spowodować, że tegoroczne udziały pszenicy w paszach gotowych będą  niższe. W to miejsce może wzrosnąć zużycie pszenżyta, zastępującego pszenicę w stosunku 1:1. Jęczmień, używany głównie do pasz dla trzody, dozowany jest w podobnych ilościach jak w roku ubiegłym.

Po prawie miesiącu od zbiorów możemy również stwierdzić, że porażenie zbóż mikotoksynami jest mniejsze, co powoduje, że ryzyko wysokich poziomów DON-u w paszach jest też dużo niższe niż w roku ubiegłym.

Pierwsze dostawy tegorocznej kukurydzy napawają większym optymizmem niż w przypadku pszenicy. Próbki pobierane z tych partii wykazują podobne poziomy białka do tych sprzed roku i wahają się w przedziale 7 – 9%.


Zbigniew Walas, Cargill
Przy niedoborach białka w zbożach, mieszanka paszowa wymaga dodatkowego uzupełnienia koncentratem.  Stosując koncentrat 40% białka ogólnego, rekomendacją żywieniową mogłoby być zwiększenie jego udziału, np. w mieszance pełnoporcjowej dla tuczników o 2,5 do 3,0 % w stosunku do standardowej dawki koncentratu.

Należy jednak zawsze pamiętać o indywidualnym podejściu i każdorazowej konsultacji z doradcą żywieniowym, gdyż dopiero odpowiednio zbilansowana receptura mieszanki paszowej umożliwi korzystne wyniki produkcyjne, czyli np. u tuczników – wysoki przyrost dobowy, wysoką mięsność, bardzo dobrą zdrowotność, niskie zużycie mieszanki na 1 kg/przyrostu, a w przypadku loch - wyższą plenność, większą ilość odchowanych prosiąt, dobrą mleczność, poprawną kondycję lochy. 

W przypadku żywienia prosiąt zalecane jest stosowanie gotowych pełnoporcjowych prestarterów

 

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)