Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Rodzina>Inne>

Fundusz sołecki - nierozbita skarbonka

Obrazek

Fundusz sołecki wciąż nie jest w całości wykorzystywany. Pieniądze są, ale nadal zdarzają się sołtysi, którzy boją się wziąć odpowiedzialność za publiczne środki. Jeśli sołtys nie złoży odpowiedniego wniosku, gmina nie wyodrębni funduszu dla sołectwa. 

Agata Dobak15 maja 2018, 13:58

W Polsce jest 40 726 sołectw (dane na koniec 2016 r.). Obecny kształt sołectwa określa ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., art. 36. Rada gminy może zadecydować o utworzeniu funduszu sołeckiego na wniosek sołtysa, który został uchwalony wcześniej przez zebranie wiejskie. Musi on zawierać wskazanie konkretnych przedsięwzięć. Jeśli wartość inwestycji przekracza kwotę funduszu, inwestycję należy podzielić na etapy realizowane w kolejnych latach. Niewykorzystane środki funduszu wygasają w danym roku.

Według informacji podanej przez MSWiA przeszło 69% gmin, w których są sołectwa, zdecydowało w 2016 r. o utworzeniu funduszu sołeckiego. Oznacza to, że w 2017 roku fundusz realizowano w 1510 gminach. W 2018 roku zawiązany rok wcześniej fundusz będzie realizowany w 1551 gminach. 

Odsetek mógłby być wyższy, gdyby nie fakt, że wciąż zdarzają się sołtysi, którzy boją się odpowiedzialności za dysponowanie środkami publicznymi. Za przykład niech posłuży województwo mazowieckie. Na 314 gmin tylko 12 uchwaliło fundusz sołecki na 2018 r., 83 gminy nie wyraziły zgody na jego utworzenie i aż 219 gmin nie podjęło żadnej uchwały w tej kwestii, co wskazuje m. in. na brak wniosków o utworzenie funduszu, które powinny zostać złożone w gminie przez sołtysów. 

Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w pierwszym roku działania funduszu w 2010 r. wyniosła 168 mln zł, podwoiła się w 2015 r., by w roku 2017 osiągnąć pułap 445 mln. Zaplanowane wydatki na 2018 r. to kwota rzędu 558 mln.

W praktyce oznacza to, że poszczególne sołectwa mogą zadysponować funduszem w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tys. zł. Kwota zależy od liczby mieszkańców i dochodów gminy. Wysokość funduszu obliczana jest w gminie na podstawie wzoru wskazanego w nowej ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r.

Treść ustawy znajdziesz tutaj (PDF).

ad

 


Picture of the author
Autor Artykułu:Agata Dobak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)