Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Rodzina>Inne>

Masz psa? Odpowiadasz za niego!

Obrazek

Prawie w każdym gospodarstwie utrzymywane są psy. Bez względu na to jaką pełnią rolę – stróżujące, pasterskie, czy do towarzystwa, ich posiadanie związane jest ze sporą odpowiedzialnością, jaką nakłada na posiadaczy czworonogów prawo.

Anna Kurek12 listopada 2016, 07:28

Otóż kodeks cywilny przewiduje kary za szkody wyrządzone m.in. przez psy. Czytamy w nim, że każdy kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody. Przepis ten określa również, że odpowiedzialność ponosi właściciel zwierzęcia lub osoba posługująca się nim niezależnie od tego, czy zwierzę pozostawało pod jej nadzorem, zgubiło się, czy też uciekło.  Ważne jest również to, że odpowiedzialność za zwierzę może ponieść osoba nie będąca jego właścicielem, ani posiadająca do niego jakiegokolwiek prawa.

Oznacza to, że możemy odpowiadać przed Sądem również za psa, który się do nas przybłąkał, ponieważ odpowiedzialność za niego oparta jest na zasadzie winy w nadzorze, jeśli go nie dochowaliśmy. Odpowiedzialność ponosi osoba – niekoniecznie właściciel – która w momencie wystąpienia szkody sprawowała nad psem nadzór.

Jeśli pies żyjący w naszym gospodarstwie, a zatem pozostający pod naszą opieką spowoduje szkodę, np. pogryzienie, czy inną, w tym majątkową będzie na nas ciążył obowiązek jej naprawienia. O ile przy szkodach majątkowych poniżej 250 zł mówimy jedynie o wykroczeniu, o tyle w przypadku np. pogryzienia sprawa jest dużo poważniejsza i zależy od wielkości uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Tu kary są dużo dotkliwsze, do ograniczenia wolności włącznie.  aku

Fot. KurekPicture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)