Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Rodzina>Inne>

Młodzi podsumowali swój zagraniczny staż zawodowy

Obrazek

W siedzibie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu 26 lutego odbyło się seminarium podsumowujące pobyt na stażu zawodowym pod nazwą „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” pierwszej grupy uczestników.  Była to grupa 15 stażystów ze szkół rolniczych z kilku województw.

Aleksandra Galus10 marca 2019, 10:16
Z seminarium skorzystali uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z kilkunastu szkół rolniczych z terenu całej Polski i ich opiekunowie, kierownictwo i uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu oraz przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych             i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest współorganizatorem stażu zawodowego.

Podczas spotkania głos zabrali z-ca dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych Pan Jacek Michalski, dyrektor Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Grzegorz Wysocki i wiceprezes Towarzystwa Pan Piotr Szymański.

W swoich wystąpieniach podkreślili oni, że staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla młodych polskich rolników, ale także wielką przygodą. Udział w takim wyzwaniu wymaga silnej woli i wytrwałości oraz dużych umiejętności zawodowych. Jak widać cechy te młodzież posiada, ponieważ kilkanaście osób ukończyło staż zawodowy.

Stażystom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego -  Szkołę Deula w NIenburgu i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.

Na zakończenie seminarium uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą stażu zawodowego.

* Zagraniczny staż zawodowy pn. „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”  został dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037164 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie. Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.
oprac. ag


1 z 4
Seminaiurm podsumowujące staż zawodowy przyszłych rolników.

Seminaiurm podsumowujące staż zawodowy przyszłych rolników.

2 z 4
Młodzi podsumowali swój zagraniczny staż zawodowy.

Młodzi podsumowali swój zagraniczny staż zawodowy.

3 z 4
Młodzi podsumowali swój zagraniczny staż zawodowy.

Młodzi podsumowali swój zagraniczny staż zawodowy.

4 z 4
Młodzi podsumowali swój zagraniczny staż zawodowy.

Młodzi podsumowali swój zagraniczny staż zawodowy.

Picture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)