Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Ubezpieczone dzieci

Obrazek

Wypadki dzieci rolników nie są rzadkością, dlatego powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób chroni je ubezpieczenie.

Ewelina Cisłak20 stycznia 2017, 06:00

Prezes KRUS Adam Sekściński, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, wystosował list do rolników, z województwa pomorskiego, odnosząc się do ubezpieczenia dzieci rolników od nieszczęśliwych wypadków. Pisze w nim, że "każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarzadem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

To pierwszy w Polsce tak duży grupowy program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krus.gov.pl.

źródło: www.podr.pl

 Picture of the author
Autor Artykułu:Ewelina Cisłak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)