Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Zarobić na opiece

Obrazek

Gospodarstwa rodzinne nie są jeszcze u nas popularnym tematem, więc może tym bardziej warto się zainteresować i wyprzedzić potencjalną przyszłą konkurencję. 

Ewelina Cisłak27 października 2015, 06:00

O dywersyfikacji dochodów z gospodarstwa piszemy juz od jakiegoś czasu. Zwykle okjazuje się to temat dla niewielkich i rodzinnych gospodarstw. Pomysłów jest wiele - od przetwarzania własnych plonów, po turystykę wiejską czy edukację. Tym razem, przyjrzymy się gospodarstwom opiekuńczym. W tym celu warto zadać kilka pytań i poszukać na nie odpowiedzi.

1. Co to jest gospodarstwo opiekuńcze?
– Ten termin oznacza szereg działań określanych jako: rolnictwo dla zdrowia, rolnictwo opiekuńcze, zielona opieka lub zielone terapie. Odnoszą się do różnych działań w obszarze opieki, reintegracji społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób w trudnej sytuacji oraz szkolenia osób o szczególnych potrzebach. Podejmowanie takich działań przyczynia się do lepszego samopoczucia osób w trudnej sytuacji poprawiając ich stan zdrowia i włączenie społeczne – mówi Aleksander Mach, Dyrektor PODR w Gdańsku. 

2. Dlaczego angażować się w rolnictwo społeczne?
– Rolnictwo społeczne jest ściśle powiązane z wielofunkcyjnym charakterem rolnictwa i wpisuje się w rozwój obszarów wiejskich, ponieważ umożliwia rolnikom dywersyfikację dochodów, a to oznacza przedłużenie sezonu turystycznego (w przypadku gospodarstw agroturystycznych) i tworzenie nowych miejsc pracy – dodaje Aleksander Mach.

3. Kto może założyć gospodarstwo opiekuńcze?
– Gospodarstwo opiekuńcze może założyć każde gospodarstwo, jeśli szuka dodatkowego źródła dochodu, przejdzie cykl potrzebnych szkoleń i przekształci miejsce przebywania przyszłych  osób wymagających opieki do ich możliwości. To świetna opcja dla gospodarstw agroturystycznych, które po sezonie wakacyjnym z niecierpliwością czekają na następny sezon. 

inf. ec na podstawie PODR1 z 2
Konferencja agroturystyczna w Gdańsku, 20.10.2015

Konferencja agroturystyczna w Gdańsku, 20.10.2015

2 z 2
Konferencja agroturystyczna w Gdańsku, 20.10.2015

Konferencja agroturystyczna w Gdańsku, 20.10.2015

Picture of the author
Autor Artykułu:Ewelina Cisłak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)