Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Koła Gospodyń Wiejskich>

40 mln zł trafi do Kół Gospodyń Wiejskich w 2020 roku

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Dzięki temu 11 tys. Kół Gospodyń Wiejskich otrzyma dotacje, a kontrole nad nimi będzie miał Pełnomocnik Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Bartłomiej Czekała9 maja 2020, 21:16
Posłowie wszystkich ugrupowań jednogłośnie 448 głosami „za” opowiedzieli się z nowelizacją ustawy o KGW. Umożliwia ona w tym roku udzielenie kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa w łącznej wysokości 40 mln zł. Z pomocy skorzystać może ponad 11 tys. kół.

Uchwalona ustawa powierza nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Na mocy rozporządzenia Rady Ministró wwz dnia 14 stycznia 2020 r. funkcję tę pełni Anna Gembicka. Pani minister podzieliła się tą informacją z wszystkimi członkiniami KGW w Polsce na swoim profilu na Facebook’u.
Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem RM do zadań Pełnomocnika należy:

  1. monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu popularyzacji i ułatwienia realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
  2. współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych;
  3. inicjowanie oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację i promocję podejmowania lokalnych inicjatyw społecznych w administracji publicznej;
  4. opiniowanie projektów dokumentów programowych w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
  5. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych działań organów administracji rządowej w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw społecznych;
  6. prowadzenie dialogu między administracją rządową a partnerami społeczno‑gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych;
  7. podejmowanie i realizacja lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych.
oprac. bcz na podst. sejm.gov.pl/
Fot. Facebook/Anna Gembicka


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)