Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Koła Gospodyń Wiejskich>

Doszukałaś się błędu w CIT-8 – złóż korektę!

Obrazek

Jeśli w złożonej deklaracji podatkowej za działalność koła gospodyń wiejskich pojawiła się pomyłka – jest możliwość złożenia korekty zanim wezwie nas urząd skarbowy.

Paulina Janusz-Twardowska31 sierpnia 2020, 12:00
Może się zdarzyć, że deklaracja CIT-8 złożona przez KGW do urzędu skarbowego zawiera błędy, o których dowiemy się już po wysłaniu dokumentu. Wówczas przysługuje nam prawo do korekty. Oznacza to powtórne, już poprawne, wypełnienie druku CIT-8 i przekazanie go do US wraz z pismem wyjaśniającym przyczyny korekty.

Ordynacja podatkowa nie stawia dodatkowych wymogów względem pisma ani nie przesądza, jak szczegółowe powinno być uzasadnienie. W praktyce zdarza się, że urząd skarbowy wzywa do przedstawienia dokładnych oraz wyczerpujących wyjaśnień, gdy pismo jest zbyt ogólnikowe. W celu uniknięcia konieczności składania ponownych wyjaśnień, warto szczegółowo opisać przyczyny korekty.

Przede wszystkim należy wskazać kwoty, o które uległy zmianie odpowiednio przychody i koszty podatkowe, a także podstawa opodatkowania. Dołączenie dodatkowych dokumentów (zwłaszcza kopii faktur, umów, poleceń księgowania) z pewnością ułatwi urzędowi weryfikację korekty. Nieprzedłożenie pisma wyjaśniającego nie czyni korekty bezprzedmiotową. W takim przypadku urząd skarbowy wezwie do uzupełnienia korekty o jej uzasadnienie.


Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)