Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Koła Gospodyń Wiejskich>

Jakie dotacje dla kół gospodyń wiejskich w 2020 roku?

Obrazek

Na 40 mln zł dotacji mogą w tym roku liczyć koła gospodyń wiejskich. Wnioski o pomoc będzie mogło złożyć ponad 11 tys. kół.

wk20 kwietnia 2020, 09:02
W Sejmie jest już rządowy projekt ustawy, który ma znowelizować dotychczasowe przepisy z 2018 r., które wzmocniły koła gospodyń wiejskich poprzez wyposażenie je w osobowość prawną i umożliwiając im ubiegania się o pomoc finansową. Pierwsze dwie transze pomocy udzielonej w latach 2018 i 2019 spowodowały istotną aktywizację środowisk wiejskich, o czym świadczy fakt, że aż 5888 kół gospodyń wiejskich, zarejestrowanych na koniec 2019 r. w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, stanowią koła nowo powstałe. O skali zainteresowania tą formą działalności świadczy fakt, że aż w 96% powiatów w Polsce działa co najmniej jedno koło gospodyń wiejskich zarejestrowane na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Projektowana ustawa zawiera przepisy umożliwiające udzielanie kołom gospodyń wiejskich w 2020 r. pomocy finansowej z budżetu państwa. Pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek składany do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

W latach 2018 i 2019 koła gospodyń wiejskich złożyły wnioski o pomoc finansową na łączną kwotę 16,4 mln zł (2018 r.) i 29,8 mln zł (2019 r.). Było to odpowiednio 4917 i 8619 kół gospodyń wiejskich. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wydano odpowiednio 4862 i 8589 decyzji o przyznaniu pomocy na łączną kwotę 16,2 mln zł (2018 r.) i 29,6 mln zł (2019 r.). W projekcie ustawy zaplanowano na 2020 r. limit wydatków z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł. Ma to umożliwić przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich.
Rząd proponuje, aby źródłem finansowania projektowanej ustawy były środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej. Projekt ustawy przewiduje, że podobnie jak w 2019 r. pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych.

- Przewidywana aktywizacja działalności kół gospodyń wiejskich będzie służyć wszechstronnemu rozwojowi terenów wiejskich, a tym samym będzie sprzyjać poprawie dochodowości gospodarstw rolnych oraz podmiotów gospodarczych działających w otoczeniu rolnictwa. Koła gospodyń wiejskich będą efektywniej wspierać rozwój przedsiębiorczości na wsi, w tym przedsiębiorczości kobiet – napisano w uzasadnieniu rządowego projektu.

Procedowana obecnie w Sejmie ustawa umożliwi także przekazanie  powołanemu w 2020 r., Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych dotychczasowych zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych.

wk
Fot. pixabay
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)