Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Koła Gospodyń Wiejskich>

Koła Gospodyń Wiejskich będą promować szczepienia na wsi!

Obrazek
Jest nowy pomysł na przekonanie mieszkańców wsi do szczepienia przeciwko COVID-19. Resort rolnictwa chce, aby ich promocją zajęły się… Koła Gospodyń Wiejskich. Jak na razie odsetek zaszczepionych przeciwko COVID-19 na obszarach wiejskich jest, niestety, najniższy.
wk14 lipca 2021, 16:32

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się zapowiedź inicjatywy legislacyjnej dotyczącej nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącej szczepień

Wieś nie chce się szczepić?

W uzasadnieniu resort rolnictwa podkreślił, że koronawirus powoduje wiele zachorowań oraz przyczynia się do zgonów, a jedną z metod zabezpieczenia organizmu ludzkiego przed zachorowaniem jest szczepienie. Tymczasem odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców gmin miejskich wynosi 42,9%, gmin miejsko-wiejskich 33,5%, natomiast gmin wiejskich tylko 29,6%. Podobna tendencja występuje dla zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, czyli 51,3% mieszkańców gmin miejskich, 42,0% miejsko-wiejskich oraz 37,7% wiejskich

Gospodynie na ratunek

Stąd właśnie pomysł MRiRW, aby w akcję promocji szczepień zaangażować Koła Gospodyń Wiejskich, które działają na obszarach wiejskich i tworzą je mieszkańcy danej  społeczności wiejskiej. 

"Szeroko prowadzona różnorodna działalność społeczna, oświatowa, kulturalna poprzez Koła Gospodyń Wiejskich pozwala tym podmiotom dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców obszarów wiejskich. Zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich w proces szczepienia może ułatwić osobom z mniejszych miejscowości dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 i tym samym wpłynąć na zwiększenie liczby zaszczepionych na obszarach wiejskich"  stwierdzono w uzasadnieniu projektu. 

Fundusze na promocję szczepień dla KGW

Dlatego resort rolnictwa proponuje, aby w projekcie rozporządzenia uruchomić jeszcze w tym roku dla Kół Gospodyń Wiejskich:

  • pomoc finansowej na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID–19,
  • premii z tytułu zaszczepienia po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie powyższego wydarzenia;
  • dodatkowych premii z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID–19 największą liczbę osób i nie mniej niż 100 osób.
wk
fot. pixabay


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)