Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Koła Gospodyń Wiejskich>

Pomoc finansowa dla Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich

Obrazek
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o możliwości składania wniosków przez KGW i Kółka Rolnicze o udzielenie pomocy finansowej w postaci niskooprocentowanej pożyczki, która będzie mogła być umorzona. Wnioski składa się w Urzędzie Pracy.
Dorota Kolasińska19 sierpnia 2020, 12:21
W ramach tarczy antykryzysowej Kółka Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminne Związki Rolników, organizacje rolnicze mogą wnioskować o niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy. Warunkiem jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Pisaliśmy o tym również tutaj

Jednorazowa pożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej tej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka może wynieść maks. 5 tys. ale nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 tys. zł. Oprocentowanie jest stałe, ale pożyczka nie może zostać przeznaczona np. na opłacenie składek, kosztów wynajmu lokalu, opłacenie podatku. Warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę można złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

oprac. dkol na podst. wir.org.plPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)