Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Koła Gospodyń Wiejskich>

Program wsparcia COVID-19 również dla KGW

Obrazek

Już od dziś koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze z programu wsparcia na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa. Nie potrzeba wkładu własnego! Sprawdź warunki.

Paulina Janusz-Twardowska12 maja 2020, 10:47

Narodowy Instytut Wolności właśnie uruchomił Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Program jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii, w tym do kół gospodyń wiejskich.

Dofinansowane będą działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej. Możliwe jest także przeznaczenie dotacji na działania dotyczące prowadzonej przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w ramach pomocy publicznej de minimis.

 

Koła mogą się ubiegać o dofinansowanie następujących działań:

1. przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych

2. przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

3. przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

4. zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej;

5. wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

 

Wysokość środków na finansowanie Programu COVID-19 w roku 2020 wynosi 10 mln zł. Koło może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w każdym priorytecie, a jego wysokość, w zależności od priorytetu może wynosić maksymalnie 50 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Nabór wniosków w ramach Programu jest ciągły: od dnia 12 maja 2020 roku do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty zakończenia Programu.

więcej szczegółów: https://niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)