Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Wojna Rosja - Ukraina a rolnictwo>

Wojna Rosji z Ukrainą. Jakie konsekwencje dla światowego rynku nawozów?

Obrazek

Konsekwencje ekonomiczne wojny w Ukrainie dla światowego rynku nawozów są poważne. Będzie to miało także negatywne skutki dla bezpieczeństwo żywnościowego szczególnie wielu, mniej zamożnych regionów świata piszą eksperci PKO Bank Polski.

wk17 marca 2022, 16:16

Departament Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski S.A. przygotował analizę pt: ”Implikacje rosyjskiej agresji na Ukrainę dla sektora nawozowego”.

Znaczenie Rosji, Białorusi i Ukrainy na światowym rynku nawozów

Zarówno Rosja, jak i Białoruś, mają duże znaczenie w światowej produkcji i handlu nawozami. Bardzo istotny z punktu widzenia Unii Europejskiej jest rynek nawozów azotowych, czyli przede wszystkim mocznika i saletry amonowej, a Rosja i Białoruś odpowiadają łącznie za ok. 12% ich światowego eksportu.

Jednocześnie Białoruś i Rosja są na drugim i trzecim miejscu na świecie pod względem wartości wyeksportowanych nawozów potasowych. Rynek ten jest silnie skoncentrowany (zależny od występowania złóż soli potasowej) – nasi wschodni sąsiedzi odpowiadają za blisko 40% światowego eksportu, kolejne 40% dostarcza Kanada. Oba kraje mają bardzo niewielki udział w eksporcie nawozów fosforowych (m.in. fosforanu amonu (DAP) i superfosfat potrójny (TSP)).

Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu 4 marca 2022 wydało komunikat sugerujący rosyjskim producentom ograniczenie eksportu nawozów. Wcześniej, w listopadzie, Rosjanie ogłosili kwoty eksportowe dla nawozów azotowych obowiązujące do końca maja 2022. W lutym Rosja zakazała eksportu saletry amonowej (nawóz azotowy) do końca kwietnia 2022. Istnieje ryzyko przedłużenia przez Rosję ograniczeń eksportowych lub ich rozszerzenia na inne nawozy.

Z kolei Ukraina jest uzależniona od importu nawozów. Eksportuje jedynie niewielkie ilości nawozów azotowych.

Główni eksporterzy nawozów na świecie

W segmencie nawozów azotowych głównymi eksporterami są:

 • Chiny (ok. 12% wartości światowego eksportu)
 • kraje Zatoki Perskiej (Katar, Arabia Saudyjska i Oman – po 5-6%)
 • Holandia (5%).

Za eksport nawozów fosforowych odpowiadają przede wszystkim:

 • Chiny (26% wartości światowego eksportu),
 • Maroko (25%),
 • Izrael (15%)
 • Egipt (9%).

W przypadku eksporcie nawozów wieloskładnikowych wygląda to następująco:

 • Chiny (17%),
 • Maroko (16%),
 • Rosja (14%)
 • USA (10%).

Produkcja nawozów w Polsce a handel zagraniczny

Polska produkcja nawozów koncentruje się na nawozach azotowych i w przeliczeniu na czysty składnik stanowi ok. 70% ogółu wyprodukowanych nawozów. W ostatnich latach wzrost polskiej produkcji zanotowano jedynie w grupie nawozów azotowych.

Polskie zapotrzebowanie na nawozy najmocniej zaspokajane jest importem w segmencie nawozów potasowych, w tym wieloskładnikowych zawierających potas. Krajowa produkcja zaspokajała w 2020 r. tylko 37% zapotrzebowania. W przypadku produkcji nawozów azotowych krajowa produkcja pozwala na pokrycie 101% zapotrzebowania krajowego. W przypadku nawozów fosforowych ich produkcja odpowiada ok. 90% popytu na ten rodzaj produktu w Polsce.

Z kolei Ukraina jest ważnym odbiorcą nawozów. Najmocniej jest to widoczne w przypadku nawozów fosforowych. Trafiało tam niemal 60% naszego eksportu. Tymczasowe ograniczenie tego kierunku handlu powinno wspierać krajową podaż nawozów!

Skąd kupujemy nawozy?

Innymi ważnymi kierunkami polskiego importu nawozów są:

 • Niemcy (ok. 28% importu nawozów azotowych),
 • Holandia i Maroko (kolejno 65% i 34% importu nawozów fosforowych)
 • Litwa (15% nawozów wieloskładnikowych).

Zdaniem analityków PKO BP Kierunek litewski również może ucierpieć w wyniku implikacji gospodarczych wojny na Ukrainie, gdyż był kluczowym partnerem Białorusi w handlu nawozami potasowymi.

Rosnące koszty produkcji nawozów

Ceny nawozów szybko rosły od początku 2021 i zbliżają się lub przekroczyły (mocznik) szczyty z 2008 r. Drożeją wszystkie rodzaje nawozów oraz surowce potrzebne do ich wyprodukowania. Silnymi wzrostami cen cechowały się fosforyty i sól potasowa – główne surowce do produkcji kolejno nawozów fosforowych i potasowych.

Niestety nawet do 80% kosztu produkcji nawozów azotowych stanowią koszty gazu ziemnego, a jego ceny w Europie utrzymują się na historycznie wysokich poziomach. Skłania to producentów do ograniczania produkcji w europejskich zakładach, co obserwowaliśmy też w listopadzie i grudniu 2021 . Takie działania podjęła już Yara w swoich fabrykach we Włoszech i Francji. Wydaje się, że skala tego zjawiska nie powinna być duża ze względu na wysokie ceny nawozów, niskie stany zapasów po okresie ograniczonej produkcji z 2021 i potencjalne wsparcie (dla producentów lub rolników) ze strony rządów mających na względzie bezpieczeństwo żywnościowe.

- Wysokie ceny nawozów skłaniają rolników do ograniczania bądź optymalizowania ich zużycia. Skalę takich dostosowań w produkcji rolnej powinny ograniczać bardzo wysokie ceny wielu płodów rolnych. Mniejsze zużycie nawozów i wysokie ceny płodów rolnych mogą doprowadzić do mniejszych plonów w skali globalnej i zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu, szczególnie w mniej zamożnych krajach – podsumowują analitycy Departament Analiz Ekonomicznych PKO Bank Polski S.A.

wk

Źródło: PKO Bank Polski S.A.
Fot, Envato Elements

 Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)