Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Cold-test bada potencjał odmian kukurydzy do wczesnych siewów

Obrazek

Słabe wschody kukurydzy tej wiosny zatrwożyły wielu rolników i… dystrybutorów. Czy informacje z cold-testu – zimnego testu – nasion kukurydzy mogły zaradzić temu problemowi?

Janusz Biernacki28 listopada 2017, 06:45
Fakt, że w kwietniu nie występują optymalne warunki do siewu kukurydzy sprawia, że hodowcy testują zdolność kiełkowania i wigor siewek w tzw. cold-teście. W doświadczeniu tym nasiona kukurydzy powinny być poddane kiełkowaniu w temperaturze podłoża 4–6°C. Jednym z ważnych wymogów tego badania jest wcześniejsze pobranie ziemi z pola, gdzie rok wcześniej rosła kukurydza i wykorzystanie jej do wykonania podłoża. Chodzi w tym przypadku o obecność w otoczeniu nasion mikroorganizmów glebowych, które mają wpływ zarówno na mikroklimat wschodów, jak i pozytywne lub negatywne oddziaływanie (patogeny) na nasiona czy siewki.

Cold-test ma na celu określenie potencjału wschodów polowych kukurydzy w niskich temperaturach oraz ustalenie, które odmiany mają genetyczne predyspozycje do siewów w chłodną glebę. Niestety, badania te nie są ustandaryzowane, więc nie można bezpośrednio porównywać ich wyników. Nie są też one obowiązkowe dla certyfikacji nasion i umieszczania na etykietach. Wiele firm hodowlanych dysponuje jednak takimi materiałami, warto zatem przy zakupie nasion poprosić o te informacje. Partie nasion o wyższych ocenach cold-testu mają większe szanse na optymalne lub zbliżone do oczekiwanych wschody polowe przede wszystkim w chłodnych regionach i stanowiskach.

Więcej informacji na temat tzw. „zimnego testu” nasion kukurydzy znajdziesz w wydaniu 12/2017 „top agrar Polska” na str. 80–82.
(bie)


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)