Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Dobrze wybierz odmianę kukurydzy

Obrazek

W Krajowym rejestrze  znajduje się ponad 180 odmian kukurydzy. Około 75% z nich to odmiany ziarnowe. Wyniki PDO mogą ułatwić podjęcie decyzji, która z nich będzie idealna dla specyficznych warunków danego gospodarstwa.

dr Maria Walerowska21 marca 2018, 18:00
Przy zakupie odmiany kukurydzy warto wziąć pod uwagę wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Dają one odpowiedzi na pytania dotyczące przede wszystkim plonowania. Odmiany sprawdzone i zarejestrowane w naszych warunkach klimatycznych dają większą gwarancję powodzenia uprawy niż pochodzące ze Wspólnotowego katalogu odmian (CCA), wyhodowane w innych warunkach środowiskowych.

W przypadku kukurydzy, gdzie wczesność odmian jest równie ważna, jak ich zdolność plonowania, wysiew nasion odpowiednich dla rejonu klimatycznego i zamierzonego kierunku użytkowania decyduje o efektywności produkcji. Żadna odmiana nie zawiera cech wyłącznie pozytywnych. Nie należy się spodziewać wybitnie wczesnego dojrzewania u odmian najbardziej plennych i odwrotnie – odmiany bardzo wczesne rzadko przekraczają średni poziom plonowania. Odmiany wczesne w większym stopniu są też narażone na fuzaryjne choroby łodyg.

Obiektywnym sposobem sprawdzenia aktualnej wartości przynajmniej części zarejestrowanych odmian jest ich porównanie w doświadczeniach porejestrowych zlokalizowanych w różnych warunkach siedliskowych na terenie kraju, tzn. wyniki PDO.

Najnowsze wyniki PDO kukurydzy ziarnowej i kiszonkowej zestawiliśmy dla Was  najbliższym numerze top agrar Polska (4/2018) na stronach 126–130. 

Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)