Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Gryzą, depczą i… otwierają bramy chorobom

Obrazek

Bezpośrednie łamanie łodyg i zjadanie kolb kukurydzy przez dziki – to jedna strona 
medalu. Ale o większym zagrożeniu chorobami szacujący rzadko wspominają.

19 września 2016, 13:35

Szkody powodowane przez zwierzęta łowne w uprawach rolniczych w Polsce w ostatnich latach stale narastają. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest zwiększanie się liczebności populacji dzika, jelenia, daniela, sarny i łosia w naszym kraju. Przykładowo liczebność jelenia w Polsce wynosi obecnie około 25 osobników na 1000 ha lasów (w przeszłości 1,5/1000 ha), a dzika około 30 osobników na 1000 ha lasów (w przeszłości 2/1000 ha).

Wysoka wartość, to i duże szkody

Przyczyną wzrostu wartości szkód łowieckich jest także wyraźne zwiększenie wydajności plonowania roślin rolniczych oraz kosztów związanych z produkcją rolną. Warto zauważyć, że spada skuteczność odstraszających substancji zapachowych i innych metod zapobiegawczych, z wyjątkiem ogrodzeń. Powoduje to wzrost liczby wniosków o odszkodowania, co często prowadzi do konfliktów pomiędzy rolnikami a kołami łowieckimi, które jak wiadomo, są ustawowo zobowiązane do ich wypłacania, o ile prowadzą gospodarkę łowiecką na terenach rolnych, na których szkody powstały.

Konflikty dotyczące szkód łowieckich są i wg znowelizowanej ustawy dalej będą rozstrzygane przez sądy. Wyroki sądów bywały rozmaite, a wynikało to z niedoskonałości niektórych przepisów Prawa łowieckiego. Jeden z przepisów ustawy nakłada na właściciela gruntów obowiązek współdziałania w zabezpieczaniu przed szkodami, nie określając jasno, na czym ta współpraca ma polegać. Jak będzie to wyglądało wg nowych przepisów po 1 stycznia 2017 r. – czas pokaże.

Więcej przeczytasz we wrześniowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 82. Zachęcamy do lektury!Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)