Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Kukurydza>

Jest czas na dobre doprawienie ścierniska

Obrazek

Pogoda w tym roku daje rolnikom więcej czasu na agrotechnikę jesienną, m.in. uprawę pożniwną ściernisk po kukurydzy.

Jacek Daleszyński3 października 2018, 11:38
Uprawa pożniwna ścierniska po kukurydzy musi być tak wykonana, by jak najlepiej wymieszać dużą masę resztek z glebą. To oznaczać musi dość sporą głębokość pracy – najlepiej na połowę głębokości planowanej orki. Wtedy resztki pożniwne zostaną na tyle dobrze wymieszane, że ich duża masa podczas orki nie będzie lądować na dnie bruzdy. Taki scenariusz oznacza, że w glebie może powstać nieprzepuszczalna warstwa filcowa. Po pierwsze nie sprzyja ona mineralizacji, po drugie ogranicza przenikanie wody do głębszych warstw i wreszcie po trzecie utrudnia rozrost korzeni roślin uprawnych.

Czym mieszać?

Najlepsze do uprawy ścierniska po kukurydzy są brony talerzowe. Bardzo dobrze radzą sobie one z dużą masą resztek, które dodatkowo są pocięte przez talerze. Lepiej sprawdzą się tu elementy ząbkowane niż gładkie oraz te o większej średnicy, które lepiej zagłębiają się w glebę.

Nie zawsze lekkie, kompaktowe brony są w stanie wymieszać resztki na pożądaną głębokość. Można to rozwiązać albo poprzez ich dociążenie albo przez dwukrotną uprawę ścierniska, co jednak wiąże się z większymi nakładami.
Agregaty ścierniskowe są również używane do uprawy ścierniska po kukurydzy. Mogą one z powodzeniem dorównać talerzówkom, jeśli chodzi o mieszanie resztek. Nie rozdrobnią ich jednak, co przełoży się na dłuższą ich mineralizację (głównie łodygi).

Talerzówka także na omacnicę

Inną zaletą zastosowania talerzówki do uprawy ścierniska po kukurydzy jest także możliwość zniszczenia części gąsienic omacnicy prosowianki, które przed zimowaniem schodzą do dolnych części łodyg. Ich dobre rozdrobnienie może spowodować zmniejszenie populacji omacnicy nawet o 70%.

jd, fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)